‘België barst’ is geen synoniem voor ‘dat alle Belgen creperen’

N-VA-fractievoorzitter Hendrik Vuye is niet te spreken over een interview waarin cdH-voorzetter Benoit Lutgen zich negatief uitliet over het Vlaams Nationaal Zangfeest. Zijn ‘Vive la Belgique’ is niet moreel superieur aan ‘Belgie barst’.

Afgelopen weekend hield cdH een ‘vernieuwingscongres’. In een interview met La Libre Belgique focust voorzitter Benoit Lutgen zich meer op N-VA, dan op de vernieuwing van zijn partij. Het wordt stilaan een klassieke truc in de Belgische politiek. Als de zwakheden van de eigen partij aan het licht komen, spreek dan over N-VA.

Bij cdH is het een evergreen. Tijdens de debatten over het regeerakkoord slingert Benoit Lutgen “collabo” naar het hoofd van Denis Ducarme, fractievoorzitter van MR. Zijn partijgenoot Francis Delpérée heeft al meermaals gesteld dat N-VA een racistische partij is. Dit weekend deed hij dit nog maar eens over op RTL in het debatprogramma Controverse.

Professor Delpérée hield er hetzelfde betoog als de Antwerpse activist Dyab Abou Jahjah, een man die openlijk koketteert met zijn Hezbollah-sympathieën. Bien étonnés de se trouver ensemble! Ook Benoit Lutgen deed al vergelijkbare uitspraken. In het interview met de Libre heeft hij het opnieuw over “une forme de racisme exprimée à l’intérieur de la N-VA”.

Joekel van een denkfout

Deze keer gaat Benoit Lutgen echter heel kort door de bocht. Verwijzend naar het Vlaams Nationaal Zangfeest, stelt Lutgen dat degenen die scanderen “que la Belgique crève”, eigenlijk zeggen “que les Belges crèvent”. Een joekel van een denkfout.

Het Franse woord “crever” heeft meerdere betekenissen, waaronder “barsten” of “openscheuren, maar ook de betekenis van “creperen” en “doodgaan”. Het Nederlandse woord “barsten” betekent echter nooit “creperen” of “doodgaan”. Benoit Lutgen haalt hier dus twee zaken door elkaar. “België Barst”, verwordt aldus tot “dat alle Belgen creperen”.

Lutgens steriele woordenspel raakt N-VA niet. Welke Vlaming ligt wakker van de woorden van de cdH-voorzitter? Alleen richt Lutgen zich niet tot de Vlamingen, maar tot de Franstaligen. Hij viseert MR. In het interview stelt hij eerst dat er een overdracht gebeurt van ideeën van N-VA naar MR. Vervolgens poneert hij dat eerste minister Charles Michel (MR) zijn ministers van N-VA indekt wanneer deze vergaderingen bijwonen waar men “dat alle Belgen creperen” scandeert.

Betekenis van het woord ‘barsten’

Maar, geachte Voorzitter Lutgen, kent U dan echt geen woord Nederlands? Gebruikt U nooit een vertalend woordenboek? Kent U dan echt helemaal niets van de Vlaamse Beweging? Kent U echt de betekenis niet van het woord “barsten”?

“België barst” is geen synoniem van “dat alle Belgen creperen”. U neemt zo graag het woord “respect” in de mond. Maar weet U eigenlijk wel wat het woord “respect” betekent? “Respect”, dat geldt ook voor andermans politieke mening.

“België barst” is een slagzin die een politiek project uitdrukt, namelijk het streven naar meer autonomie of naar onafhankelijkheid. Er is niets mis met een politiek project dat streeft naar meer autonomie of onafhankelijkheid. Dit politieke project heeft niets, maar dan ook niets, te maken met racisme. Zoals eerste minister Charles Michel terecht stelde in de Kamer: racisme is een misdrijf, Vlaams-nationalisme is een mening.

Vrijheid van mening en vrijheid van politieke overtuiging zijn bovendien mensenrechten. Deze rechten worden niet alleen door de Belgische Grondwet gewaarborgd, maar ook door artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Deze rechten gelden ook voor Vlaams nationalisten.

Respect staat of valt met het respect van het anders zijn

De arresten over de partij United Macedonian Organisation (UMO) Ilinden-Pirin illustreren dit. Pirin-Madedonië ligt in het zuidwesten van Bulgarije en werd aangehecht in 1913. Ilinden-Pirin werd in 1990 opgericht en komt op voor de belangen van de Macedonisch sprekende minderheid in Bulgarije. Deze partij maakt net als N-VA deel uit van de Europese Vrije Alliantie. Ilinden-Perin wordt op allerhande manieren tegengewerkt door de Bulgaarse overheid. Het vermeende misdrijf: streven naar autonomie. Meermaals heeft Ilinden-Pirin zich moeten richten tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

In de arresten over Ilinden-Pirin herinnert het Hof aan de basisprincipes. Het is eigen aan de democratie dat alle politieke problemen op een vreedzame wijze aan bod komen. Dit geldt ook voor het streven naar meer autonomie voor een bevolkingsgroep. Dit geldt al evenzeer voor het streven naar onafhankelijkheid. Het streven naar autonomie of het bepleiten van separatisme zijn politieke projecten die evenwaardig zijn aan christendemocratie, liberalisme, socialisme of ecologisme. Toch stellen cdH en PS graag hun politieke projecten voor als moreel superieur.

Het vrije politieke debat is een fundamentele waarde van de democratie. Dit geldt niet alleen voor zij die “vive la Belgique” scanderen, maar ook voor diegenen die “België barst” aanhangen. Benoit Lutgen gebruikt heel graag het woord “respect”. Dat was ook weer het geval op het vernieuwingscongres. Respect staat of valt echter met het respect van het anders zijn.

Het respect van cdH is bijzonder eenzijdig. Het is eenrichtingsverkeer. In 2010 trok cdH zelfs naar de verkiezingen met de slogan “L’union fait la force. Le respect des francophones est un devoir”. “Respect des francophones”, dat staat er. Niet eens “respect des Belges”, voor een partij die zo graag “vive la Belgique” scandeert. Alleen Franstaligen verdienen respect. Hangt iemand een ander politiek project aan, dan gaat het racisme-alarm af of komt Hitler om de hoek kijken.