‘Karaattaks: een verstandige belasting?’

Foto (c) gr8effect, CC0

‘Niemand zal ontkennen dat onze fiscaliteit rechtvaardig moet zijn. Maar zijn rechtvaardige belastingen altijd slimme belastingen? En hoe rechtvaardig is een belasting die jobvernietigend is?’, schrijven Hendrik Vuye en Veerle Wouters.

Er is heden veel te doen over het ‘Diamant Stelsel’, in de media vaak omschreven als de ‘karaattaks’. Een veel gehoorde reactie is dat een belasting van 0,55% een onrechtvaardige belasting is.

Eerst en vooral moeten we de feiten juist hebben. Deze 0,55% is geen belastingtarief. Het gaat om de forfaitaire vaststelling van het belastbaar resultaat op basis van de gerealiseerde omzet. Op dat belastbaar resultaat past men vervolgens de gewone fiscale regels toe van de vennootschapsbelasting of personenbelasting. Bovendien maakt de forfaitaire vaststelling van het belastbaar resultaat dat sommige aftrekposten wegvallen. Zo is er bijvoorbeeld geen aftrek mogelijk van risicokapitaal en van overgedragen verliezen in de vennootschapsbelasting, noch van de beroepskosten in de personenbelasting.

Handelstransacties

Daarnaast heeft deze regeling een zeer beperkt toepassingsgebied. Ze is uitsluitend van toepassing op geregistreerde diamanthandelaars en blijft beperkt tot hun diamanthandel. Het gaat over handelstransacties en niet over de plaatselijke juwelier die een verloofd stel huwelijksringen verkoopt.

Karaattaks: een verstandige belasting?

Wij komen nu met een heldere, eenvoudig controleerbare en rechtszekere regeling. Vandaag betaalt de diamantsector 20 miljoen euro belastingen. Het nieuwe Diamant Stelsel dat de regering invoert verhoogt dit bedrag naar ongeveer 70 miljoen euro. Dit is 3,5 keer meer of een stijging met 350%.

Belang van de sector

In het land van de diamant is Antwerpen de hoofdstad: 84% van de wereldhandel in ruwe diamant en 50% van de wereldhandel in geslepen diamant gebeurt te Antwerpen. De sector vertegenwoordigt daarmee 5% van de Belgische export. Dat zijn cijfers die voor zich spreken. Verlaat de sector ons land, dan verkleint ons bruto binnenlands product (bbp) en verhoogt onze schuldgraad.

De diamantsector staat echter onder druk. De concurrentie met een aantal niet EU-gebieden, zoals Dubai, Mumbai, Hong Kong en Tel Aviv, is snoeihard. De concurrentieslag met Dubai is zelfs moordend. Aldaar geldt vaak een nulfiscaliteit voor diamanthandel. Ook de ligging van Dubai, op de routes tussen Afrika, Europa en Azië, maakt dat het een te duchten concurrent is.

De diamantsector is goed voor een tewerkstelling van 32.600 personen. Indien de diamant uit Antwerpen verdwijnt, dan is dit een sociaal kerkhof vele malen groter dan Renault Vilvoorde of Ford Genk

De diamantsector is bovendien goed voor een tewerkstelling van 32.600 personen. Indien de diamant uit Antwerpen verdwijnt, dan is dit een sociaal kerkhof vele malen groter dan Renault Vilvoorde of Ford Genk. Die jobs zijn echter niet verworven. Zo werkten er ooit 25.000 diamantslijpers in de sector. De meeste van deze jobs gingen verloren door de hoge loonkost en zitten nu in lageloonlanden. Het slijpen van diamanten in het Antwerpse lijkt steeds meer een zwerfsteen uit vroegere tijden.

Een meer efficiënte belasting

Is 0,55% of 70 miljoen euro te weinig? Dit is het zeker in de ogen van de linkse oppositie. Indien men echter de diamantsector belast zoals deze partijen het vragen, dan delokaliseert de sector naar een fiscaal paradijs als Dubai, innen we 0 euro belastingen en verliezen 32.600 personen hun job. Wat is daar rechtvaardig aan? In onze ogen is dat gewoon een domme belasting.

De grote moeilijkheid met het belasten van winsten, is immers het gemak waarmee winsten worden versast naar het buitenland

Het Diamant Stelsel is daarom het voorbeeld van een verstandige belasting. De grote moeilijkheid met het belasten van winsten, is immers het gemak waarmee winsten worden versast naar het buitenland. Op die manier worden belastingen makkelijk ontweken of ontdoken.

Hervé Falciani, de klokkenluider in Swissleaks, beveelt aan om dit op te lossen door een belasting te heffen op de omzet, in plaats van op de winst. En hij voegt eraan toe: “Wat België invoert voor de diamantairs, de omzet belasten, is uiteindelijk wat moet gebeuren”. Het Diamant Stelsel is dus niet alleen een efficiënte belasting die de sector tot een effectieve bijdrage verplicht, maar tevens een verstandige belasting die zorgt dat 32.600 jobs behouden blijven.

Dit artikel werd gepubliceerd op knack.be.