N-VA wil dotatie prins Laurent laten uitdoven over periode van vijf jaar

Uit een rapport van het Rekenhof blijkt dat prins Laurent privé-uitgaven financiert met zijn dotatie. “Daarmee is de prins niet aan zijn proefstuk toe”, constateren Kamerleden Veerle Wouters en Hendrik Vuye. “Dat iemand overheidsgeld als zijn persoonlijke eigendom behandelt, is gewoon surrealistisch. Dit kan echt niet”, vinden zij. Beide Kamerleden stellen daarom voor om die dotatie over een periode van vijf jaar te laten uitdoven.

Laurent ontvangt een dotatie van meer dan 300.000 euro. Daarvan is 86.000 euro bedoeld als bezoldiging en 220.000 euro als werkingskosten. De werkingskosten moeten de prins toelaten zijn publieke taken te vervullen. Beide N-VA’ers wijzen erop dat in andere koningshuizen niet alle kinderen worden onderhouden met overheidsgeld, enkel de vermoedelijke troonopvolger. “De dotatie van Laurent is een persoonlijke gunst, louter en alleen omdat hij koningskind is”, verklaart Vuye. “Nooit zal Laurent de troon bestijgen, dat weet iedereen. In werkelijkheid oefent hij geen enkele functie uit binnen de Belgische staat.”

Ongerechtvaardigde verrijking

Wouters en Vuye pleiten voor een wetswijziging en duidelijke sancties bij misbruik. In afwachting verwachten ze dat prins Laurent de oneigenlijk gebruikte overheidsgelden terugstort. Zo niet gaat het volgens hen om ongerechtvaardigde verrijking.