Vuye en Wouters dienen wetsvoorstel in om prinselijke dotaties af te bouwen

Kamerleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters hebben een wetsvoorstel ingediend om de dotaties aan prins Laurent en prinses Astrid over een periode van vijf jaar te laten uitdoven. “Waarom zouden wij leden van de koninklijke familie die geen enkele taak van openbaar belang vervullen, moeten onderhouden met belastinggeld?”, vragen zij zich af.

Volgens de wet mag een lid van de koninklijke familie een dotatie niet combineren met een inkomen uit een beroepswerkzaamheid. “Maar onze royals omzeilen die wet op bijzonder creatieve wijze”, stelt Wouters vast. “Het begrip inkomen uit beroepswerkzaamheid is immers veel te vaag. Het kan toch niet dat Laurent een dotatie krijgt wanneer hij eigen vastgoedvennootschappen heeft? De geest van de wet wordt hier volledig uitgehold.”

Beide Kamerleden willen daarom de wet aanzienlijk verstrengen, transparanter maken en moderniseren. Zo zullen de royals als dotatiegerechtigden niet langer handelsactiviteiten mogen drijven. Daarnaast moeten zij hun activiteitenverslag tijdig ter controle indienen bij het Rekenhof en ook het federaal parlement volledige inzage geven. Ook zullen eventuele overschotten op hun dotaties in mindering worden gebracht van de eerstvolgende dotatie. Vuye en Wouters reageren categoriek: “Het leeuwendeel van de dotaties zijn werkingskosten en geen middelen voor persoonlijke verrijking.”

Loon naar werken

Ten slotte laat het wetsvoorstel van de N-VA de dotaties aan Laurent en Astrid over een periode van vijf jaar uitdoven. “Net als in andere moderne rechtsstaten zullen de koningskinderen hun eigen weg moeten zoeken”, zegt Vuye. Wanneer de prinsen niet langer een dotatie ontvangen, kent de wet hen wel nog een vergoeding toe indien zij een prestatie van algemeen belang leveren. “Op die manier krijgen zij voortaan loon naar werken, wat een gezond principe is.”