De opsplitsing van deze unitaire bastions laat zien hoe België spontaan verdampt

Ook de moslims gaan communautair. De Moslimexecutieve krijgt een Vlaamse en een Franstalige kamer. Waalse spoorbonden staken begin januari, de Vlaamse niet. Het unitaire syndicale spoorbastion vertoont scheurtjes. Kamerleden Veerle Wouters en Hendrik Vuye (N-VA) staan stil bij de spontane verdamping van unitaire bastions.

Lees meer op KNACK.BE