Het België van Milquet is dat van 1831, waar er voor de Vlamingen geen plaats is

Als Joëlle Milquet (CDH) voor Belgische filmprijzen en dus voor België pleit, dan vragen N-VA-Kamerleden Veerle Wouters en Hendrik Vuye zich af wat zij verstaat onder België. “Haar België is een België waar men eerbied en ontzag moet hebben voor de Franstaligen en alleen voor de Franstaligen.”

Lees meer op KNACK.BE