Geen parlementaire controle voor Monarchie…?

Kamerleden die vragen stellen over de monarchie krijgen meestal nietszeggende antwoorden. Nieuw is dit niet, het is al decennia lang zo. Ook nu weer.

De wet van 27 november 2013 bepaalt dat de dotatiegerechtigden een activiteitenverslag moeten opstellen. Veel werk is dit niet. In 2014 geeft prins Laurent 79 activiteiten op en prinses Astrid 54. Dezelfde wet van 2013 bepaalt dat de eerste voorzitter en de voorzitter van het Rekenhof de bestedingen controleren.

Alleen, het systeem werkt niet. Er parlementaire vragen over stellen heeft blijkbaar weinig zin, men ontvangt enkel ontwijkende antwoorden.

Wat is het probleem? Astrid, Laurent en Albert II moeten voor het eerst een verslag indienen voor het jaar 2014. De kamerleden ontvangen dit pas in september 2015. Het verslag van de rekeningen komt er pas in november 2015. Het is nietszeggend, nauwelijks één A4’tje per dotatiegerechtigde. En, klap op de vuurpijl, deze verslagen zijn heden – eind april 2016 – nog steeds niet besproken in de commissie comptabiliteit van de Kamer. Verdraagt de monarchie de parlementaire controle niet?

De activiteitenverslagen van het jaar 2015 zijn zelfs nog niet ingediend. ‘Ik heb het verslag over de activiteiten van algemeen belang voor het jaar 2015 nog niet ontvangen’, antwoordt de eerste minister laconiek op een parlementaire vraag. Er is ook geen haast bij want de wet ‘voorziet niet in een termijn’.

Monarchie rijmt niet op democratie, maar blijkbaar al evenmin op parlementaire controle. Nochtans is deze controle noodzakelijk. Voor het jaar 2014 zijn de rekeningen van Laurent alvast niet in orde. Volgens de media heeft hij 16.000 euro terugbetaald. We schrijven wel degelijk: volgens de media. Blijkbaar zijn sommige journalisten beter ingelicht dan de kamerleden. Aan de kamer is dit alvast nooit gemeld.

De Kamer als controleorgaan, soms is het een mythe. Dit is zeker het geval wanneer het de dotaties betreft. Wat gebeurt achter de muren van de paleizen, blijft achter de muren van de paleizen. Dat men zich echter geen illusies maakt. We houden dit dossier verder in het oog. Meer nog, we hebben al een wetsvoorstel ingediend om de wet van 2013 te moderniseren. Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer.