Hoe Wallonië Vlaanderen verlamt en verarmt

Hendrik Vuye en Veerle Wouters, co-voorzitters van Objectief V, pleiten voor een overheveling van alle fiscale en economische hefbomen naar de gewesten. “Enkel zo kan Vlaanderen haar buitenlandse handelsbeleid ten volle uitoefenen. Het Waalse verzet tegen vrijhandelsakkoorden als CETA en TTIP verlamt en verarmt Vlaanderen.” Dat schrijven zij in een opiniestuk op Knack.be.

In een kleine open economie zijn vrijhandelsakkoorden zoals CETA en TTIP van wezenlijk belang. België, maar vooral Vlaanderen, leeft van de export: in 2015 exporteerde Vlaanderen zo’n 289 miljard euro. “Dat is ruim 83% van de totale Belgische export”, legt Veerle Wouters uit. “Vlaanderen is de zesde grootste exporteur binnen de EU. In de wereld van de buitenlandse handel bestaat België nauwelijks.”

Wallonië, de nieuwe ‘Madame non’

In principe is elk gewest bevoegd voor haar eigen buitenlandse handelsbeleid. Maar de bevoegdheidsverdeling is in België hopeloos versnipperd, met het gevolg dat onze buitenlandse betrekkingen dat ook zijn. Buitenlandse verdragen zoals CETA en TTIP zijn hierdoor vaak ‘gemengde’ verdragen. “Dit betekent dat Wallonië, ondanks een meerderheid in zowel de federale Kamer als het Vlaams Parlement, alsnog ‘non’ kan zeggen”, zegt Hendrik Vuye. “Het kan toch niet dat een gewest dat slechts 14,6% van de Belgische export voor haar rekening neemt, in die mate ons handelsbeleid lamlegt. Dat is buitensporig.”

PS, cdH, Ecolo en PTB hebben ondertussen een resolutie gestemd tegen CETA in het Waals Parlement. Paul Magnette (PS) en Benoit Lutgen (cdH) hebben zichzelf reeds opgeworpen als ‘sauveurs du pays’ en kondigen aan dat ze in het verzet gaan. Het Waalse verzet tegen de vrijhandelsakkoorden is een triestig voorbeeld van een steriel verzetsfederalisme, dat de grenzen van het Belgische model laat zien. Het land dat ze willen redden is een België waar er geen plaats is voor Vlaanderen. Voor Objectief V is het duidelijk: “Een Waals ‘non’ betekent de verlamming en verarming van Vlaanderen. Als puntje bij paaltje komt is er van hun geroemde ‘solidarité’ nog weinig te bespeuren.”

Het kan anders

“Wij zijn de laatsten om te betwisten dat Wallonië niet haar eigen beleid zou mogen voeren en CETA en TTIP mag afwijzen”, zeggen Wouters en Vuye. “Maar niet als dit ten koste gaat van de Vlaamse welvaart.” Voor hen rest er maar één oplossing: alle sociale, economische en fiscale hefbomen overhevelen naar de gewesten zodat Vlaanderen een welvarend exportland kan blijven. “Wallonië kan dan haar rol van ‘terre de résistance’ naar hartenlust blijven vervullen…”

Lees het volledige opiniestuk op Knack.be