Grondwetswijziging: religie kan niet boven de wet staan

Moeten we de scheiding tussen kerk en staat verstevigen na de terreur? Voor N-VA-Kamerleden Veerle Wouters en Hendrik Vuye, co-voorzitters van Objectief V, volstaat één verduidelijking in de grondwet: religie kan nooit boven de wet staan. Het voorstel om burgers hun zegje te laten doen over onze waarden, wordt weggezet als ‘gevaarlijk’. Dat schrijven zij in De Morgen van 10 mei 2016.

Na de aanslagen door moslimterroristen in Parijs en Brussel is religie weer overal aanwezig in het maatschappelijk debat. Sinds januari buigt het parlement zich over de vraag of de scheiding tussen kerk en staat, samen met een aantal andere waarden, expliciet in de grondwet moet. Nu wordt er wel naar verwezen, maar volgens velen is dat niet genoeg.

Voor N-VA volstaat één enkele aanvulling aan de grondwet. De zin “Niemand kan zich op grond van religieuze of levensbeschouwelijke motieven onttrekken aan de geldende rechtsregels of de rechten en vrijheden van anderen beperken” moet toegevoegd worden.

“We willen ons concentreren op de kern van de zaak. En dat is nu: welke rol heeft religie in onze maatschappij?”, zeggen Hendrik Vuye en Veerle Wouters, de twee grondwetsspecialisten van N-VA. Hun partij vindt al langer dat we alleen harmonieus kunnen samenleven als iedereen onze spelregels kent en aanvaardt. Vuye en Wouters: “Je ziet dat er vandaag in de islam een probleem bestaat. Een aantal gelovigen vindt dat religieuze voorschriften boven de wet gaan. Denk maar aan de boerka’s. Dat kan niet en daar moeten we heel duidelijk over zijn.”

Burgertop

N-VA lanceert haar voorstel vandaag in het parlement. Tot nu toe krijgt een plan van PS-voorzitter Elio Di Rupo daar het meeste steun. Hij wil een top organiseren met 66 burgers en 33 politici. Zij moeten nadenken over en schrijven aan een inleiding voor de grondwet. Een extra tekst waarin alle waarden van onze democratie vervat zitten. Vuye en Wouters zijn kritisch: “Waarover gaan die burgers discussiëren? Onze waarden liggen al vast en er wordt ook al naar verwezen in de grondwet: mensenrechten, de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, de persvrijheid. Noem maar op. Als die inleiding niet meer dan een kopie wordt van wat later volgt, is ze zinloos. En als er toch nieuwigheden in zitten, wordt het snel gevaarlijk.”

N-VA vreest een woordenbrij waarin termen zoals ‘neutraliteit’, ‘laïciteit’ en ‘lekenstaat’ door elkaar worden gehaald. Het gevolg is dat je niet voor meer duidelijkheid zorgt, maar dat je net de deur openzet voor iedereen om de grondwet naar believen te interpreteren.

Lees het volledige artikel op DeMorgen.be.