Een job voor Prins Laurent?

De nieuws-webstek trt.net.tr meldt dat prins Laurent raadgever is van Hande Özsan Bozatli, voorzitter van de assemblee der regio’s. De prins wordt haar adviseur voor klimaat- en milieuzaken. Mevrouw Hande Özsan Bozatli bevestigt deze informatie in een tweet van 22 mei. Tot nu toe niets hierover in de media…

Het is niet de eerste maal dat prins Laurent zich op het diplomatieke vlak begeeft. We beschrijven de incidenten in ‘De maat van de monarchie. Macht en middelen van het Belgische koningshuis’. In 2011 is er heisa omdat de prins op reis vertrekt naar Congo, ondanks het verzoek van de regering om dit niet te doen. Kort nadien zal hij op eigen initiatief contacten hebben met Lybische diplomaten. Er is discussie geweest over een project voor hernieuwbare energie in Angola.

Onder meer vanwege de vele incidenten waar prins Laurent bij betrokken is geweest, heeft de wetgever in 2013 een aantal gedragsregels opgelegd. Wie een dotatie ontvangt van de federale overheid, mag slechts contact hebben met internationale organisaties of hun vertegenwoordigers, na advies van de minister van Buitenlandse Zaken. Indien de contacten een politieke betekenis kunnen hebben, dan is de dotatiegerechtigde zelfs verplicht om het advies van de minister op te volgen. Heeft Laurent contact opgenomen met de minister van Buitenlandse Zaken?

Bovendien is een dotatie niet verenigbaar met een ander belastbaar inkomen uit een beroepswerkzaamheid. Wordt Laurent betaald voor zijn adviezen?

Zoals steeds zijn we waakzaam. We ondervragen de eerste minister en de minister van Buitenlandse Zaken over deze nieuwe activiteiten van prins Laurent. Heeft de prins de regels deze keer nageleefd? Of speelt hij weer een royaal cavalier seul?

Lees hier de parlementaire vragen aan de minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders en de eerste minister, Charles Michel.