Krijgt Kasteel Stuyvenberg een nieuwe bewoner?

Het gonst van de geruchten over de toekomst van het kasteel van Stuyvenberg. Tot aan haar overlijden in december 2014 was dit kasteel het optrekje van koningin Fabiola.

Het gebouw is eigendom van de koninklijke schenking. Dit is een autonome overheidsinstelling die instaat voor het beheer van de onroerende goederen eertijds nagelaten door Leopold II. Deze goederen moeten ter beschikking gesteld worden van de troonopvolgers. Het kasteel is dus overheidseigendom en geen privé-eigendom van de koninklijke familie.

Het gonst van de geruchten over de nieuwe bewoner. Het Nieuwsblad schrijft in 2014 dat prins Laurent zijn oog al had laten vallen op Stuyvenberg. Sud Presse suggereert eind mei dat prins Amedeo wel eens zijn intrek zou willen nemen in het kasteel.

Sedert de wet van 27 november 2013 moet de minister van Financiën toestemming geven voor de huisvesting van de leden van de koninklijke familie in gebouwen van de koninklijke schenking. Het punt stond blijkbaar ingeschreven op de ministeraad van 20 mei jl, maar voorlopig blijft het merkwaardig stil over deze materie. We ondervragen de minister van Financiën!

Lees hier de parlementaire vraag van Veerle Wouters aan de minister van Financiën.