Albert II en Paola: meubels op kosten van de Staat?

In de coulissen van de Wetstraat doet een hardnekkig gerucht de ronde: koning Albert II en koningin Paola bemeubelen hun appartement te Rome op kosten van de Belgische staat. Soms wordt gesteld dat Albert II beroep doet op de koninklijke schenking, soms op de koninklijke verzameling.

Wat is het verschil? We hebben dit besproken in ‘De maat van de monarchie. Macht en middelen van het Belgische koningshuis‘ (Uitgeverij Vrijdag, 2016).

De koninklijke schenking is een autonome overheidsinstelling die instaat voor het beheer van de goederen eertijds nagelaten door Leopold II. Deze goederen moeten ter beschikking gesteld worden van de troonopvolgers, maar ze staan volledig los van de private eigendom van de koninklijke familie. Ze behoren tot het privaat domein van de overheid. De koninklijke schenking is onderworpen aan het toezicht van de FOD Financiën en van het Rekenhof. Ze moet zelfvoorzienend zijn.

De koninklijke verzameling is een collectie voorwerpen die toebehoort aan de Belgische staat. Ze omvat schilderijen, beeldhouwwerk, meubilair, luchters, klokken, tapijten, serviezen … Het is geen privéverzameling van de koninklijke familie. De koninklijke verzameling wordt ter beschikking gesteld van de koning om zijn residenties aan te kleden en zijn ambt met de nodige luister op te smukken.

Is dit gerucht juist of niet? Veerle Wouters stelde er een parlementaire vraag over, die u hier kan nalezen.