Koning schenkt Franstaligen meer genade

Het genaderecht van de koning is niet taalneutraal. Het blijkt dat er veel meer Franstaligen zijn die genade bekomen dan Vlamingen. We hebben dit besproken in ‘De maat van de monarchie. Macht en middelen van het Belgische koningshuis‘ (Uitgeverij Vrijdag, 2016).

In 2009 wordt 96 keer genade verleend, namelijk aan 73 Franstaligen en aan 23 Nederlandstaligen. In 2010 worden 69 Franstalige verzoeken ingewilligd en slechts 6 Nederlandstalige. In 2011 krijgen 53 Franstaligen genade en 17 Nederlandstaligen. In 2012 zijn het 39 Franstaligen en 14 Nederlandstaligen. Voor het jaar 2013 wordt 29 keer genade verleend: 13 maal aan Nederlandstaligen en 16 maal aan Franstaligen.

Onder minister van Justitie Turtelboom worden vanaf december 2013 geen genadeverzoeken meer aan de koning voorgelegd. Sedert zijn aantreden als minister van Justitie in oktober 2014, maakt minister van Justitie Koen Geens opnieuw gebruik van het koninklijk genaderecht.

We zijn benieuwd of dit nog steeds zo communautair is gekleurd als onder zijn voorgangers. Hendrik Vuye diende er een parlementaire vraag over in, die u hier kan nalezen.