Op audiëntie bij koningin Mathilde?

De webstek monarchie.be kondigt aan dat koningin Mathilde de voorzitter van de Wereldbank op audiëntie ontvangt. In februari ging zelfs federaal minister Alexander De Croo op audiëntie bij Mathilde.

Audiënties, dat is normaal voorbehouden aan de koning. De eerste minister is politiek verantwoordelijk voor deze audiënties. Hij is aanspreekbaar voor de Kamer. Zo staat het in de Grondwet (art. 106).

Maar wat met de audiënties van Mathilde? Volgens de Grondwet vervullen leden van de koninklijke familie geen enkele rol binnen de Belgische staat. Filip is staatshoofd, niet het koppel Filip en Mathilde. Niemand is dan ook politiek verantwoordelijk voor het doen en laten van Mathilde. Wat er gaat gebeuren indien dit aanleiding geeft tot een politiek geladen incident, blijft dan ook koffiedik kijken. Blijkbaar gaat het paleis er toch van uit dat Mathilde hier niet handelt als privépersoon, want de audiënties worden officieel aangekondigd op de webstek monarchie.be. Om het even juridisch-technisch te duiden: Mathilde handelt als orgaan van de Belgische staat, terwijl ze dat niet kan of mag.

Er is in België, in tegenstelling tot in Nederland, nog steeds geen statuut voor de leden van de koninklijke familie. Toch zijn er al vaak incidenten geweest, we bespreken ze allemaal in ‘De maat van de monarchie. Macht en middelen van het Belgische koningshuis‘ (Uitgeverij Vrijdag, 2016).

Gaan we opnieuw onze kop in het zand steken en doen alsof er niets aan de hand is? We ondervragen alvast de eerste minister. U kan de parlementaire vragen van Veerle Wouters en Hendrik Vuye hier nalezen.