Prins Laurent: adviseur milieuzaken

Enkele weken geleden hebben we het gemeld: Prins Laurent heeft een nieuwe job. Hij is adviseur van Mevrouw Hande Özsan Bozatli, voorzitter van de Vergadering van de Europese Regio’s.

Onder meer vanwege de vele incidenten waar prins Laurent bij betrokken is geweest, heeft de wetgever in 2013 een aantal gedragsregels opgelegd. Wie een dotatie ontvangt van de federale overheid, mag slechts contact hebben met internationale organisaties of hun vertegenwoordigers, na advies van de minister van Buitenlandse Zaken. Indien de contacten een politieke betekenis kunnen hebben, dan is de dotatiegerechtigde zelfs verplicht om het advies van de minister op te volgen. De vraag was dan ook : “Heeft Laurent contact opgenomen met de minister van Buitenlandse Zaken?”

We hebben het antwoord van Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders ontvangen op onze parlementaire vraag.

Prins Laurent heeft de vereiste toestemming gevraagd en bekomen. “De voorwaarden zijn de volgende: de prins zal advies geven over de milieuactiviteiten van de Vergadering van de Europese Regio’s en zal naargelang zijn beschikbaarheid deelnemen aan bepaalde evenementen die door de VER georganiseerd worden. Er is overeengekomen dat het advies en de toespraken van de prins de standpunten van de Belgische regering niet weerspiegelen. De functie is niet bezoldigd en duurt tot aan de afloop van het mandaat van de voorzitter in 2017”.

Laurent adviseur, wie had dat durven dromen? Minister Reynders is voorzichtig en neemt terecht afstand: de standpunten van Laurent binden de Belgische regering niet. Maar toch, als dat maar goed afloopt.

Tenslotte nog dit. Een dikke pluim voor minister Didier Reynders. Niet alleen heeft hij snel op onze vraag geantwoord, maar ook omstandig. Het gebeurt zelden dat men in het parlement een omstandig antwoord krijgt op een parlementaire vraag over het koningshuis. Meestal maakt men er zich zo kort mogelijk van af. Het kan blijkbaar ook anders. En het moet ook anders: openheid en transparantie zijn deugden van de democratie.