Mobiliteit: “Maak Vlaanderen volledig bevoegd”

Mobiliteit en verkeersveiligheid moeten volwaardige gewestbevoegdheden worden. Dat zei onafhankelijk Kamerlid Veerle Wouters vandaag tijdens het vragenuurtje in de Kamer tegen federaal minister van mobiliteit Bellot. “De minister verspilt overheidsgeld om de gewesten tegen te werken. Dit is geen communautaire standstill meer maar communautaire achteruitgang!”

Sinds de zesde staatshervorming snapt bijna niemand nog welke overheid voor wat bevoegd is. Dit is zeker het geval wat verkeersveiligheid en mobiliteit betreft. “Dat is een en al grijze zone”, zegt Wouters. “Welke kennis en vaardigheden je nodig hebt om een rijbewijs te halen is een federale bevoegdheid, maar de manier waarop je die kennis moet verwerven, zoals bijvoorbeeld via scholing, is dan weer een Vlaamse bevoegdheid.

Vlaanderen tegenwerken

Het gevolg van die bestuurlijke inefficiëntie is dat de Raad van State telkenmale ingeschakeld moet worden om de zaak uit te klaren. De Vlaamse en federale ministers van mobiliteit (Weyts en Bellot) hebben samen afgesproken om de adviezen van de Raad van State te volgen.

Echter, van zodra Vlaanderen enig initiatief neemt of blijkt dat zij bevoegd is, stelt Bellot een procedure in en vecht hij de adviezen van de Raad van State aan. Wouters is niet te spreken over het feit dat de federale minister de gewesten en Vlaanderen in het bijzonder op die manier tegenwerkt.“Zo zijn er al zeven rechtszaken aanhangig gemaakt!”, zegt Wouters. “Bovendien houdt hij ambtenaren en magistraten nodeloos bezig. Wat een verspilling van overheidsgeld.”

Volwaardige gewestbevoegdheid

Volgens Wouters bewijst minister Bellot hiermee dat de zesde staatshervorming een slechte staatshervorming is, die enkel voor nóg meer conflicten heeft gezorgd. “Dit is geen communautaire standstill meer, maar communautaire achteruitgang.”

In de Kamer kondigde Wouters aan dat zij samen met collega-Kamerlid Hendrik Vuye (ook onafhankelijk) initiatief zal nemen om van mobiliteit en verkeersveiligheid een volwaardige gewestbevoegdheid te maken. Een project waar zij enige tijd geleden reeds mee gestart waren. “Mobiliteit en verkeersveiligheid zijn te belangrijk om het te laten verzanden in een bevoegdheidskluwen.”