Telt communautaire standstill enkel voor N-VA?

Hendrik Vuye roerde de communautaire trom tijdens het vragenuurtje in de Kamer van 13 oktober. Een regering met een Vlaams-nationalistische partij als grootste partner is er fier op dat zij een beleid kan voeren zonder communautair programma. De standstill is noodzakelijk, hoort men dan. Die standstill geldt blijkbaar enkel voor de N-VA, want onder meer Senaatsvoorzitter Defraigne, minister Marghem en minister De Croo pleitten onlangs voor een herfederalisering van bevoegdheden…

hvplenaireVuye: ‘Mijnheer de eerste minister. Ik heb U hier een aantal maanden geleden horen verklaren dat u heel fier bent aan het hoofd te staan van de eerste regering zonder communautair programma.’

‘Maar wat hoor ik nu? Minister Marghem wil het klimaat herfederailseren. Mevrouw Defraigne wil de gezinsbijslag herfederaliseren. Minister De Croo wil mobiliteit, energie en milieu herfederaliseren. En zeggen dat dat nu net bevoegdheden zijn in de Vlaamse regering van de liberale minister Tommelein.’

‘Gelukkig is er Vlaams minister Bart Tommelein. “Ze moet naar haar eigen bord kijken”, zegt hij over Marghem. Terecht. Het kan nogal verkeren. Van communautaire standstill in 2014 naar herfederaliseren in 2016.

‘Die standstill, telt die enkel voor N-VA of ook voor Open Vld en MR? En zijn de standpunten van de minsiters persoonlijke standpunten of regeringsstandpunten.’

Premier Charles Michel is kort en bondig: ‘Het standpunt van de regering is zeer duidelijk: geen nieuwe staatshervorming deze legislatuur.’

Vuye: ‘Ik heb nog niets gezegd over CD&V, dat zal ik dan nu doen. Collega Servais Verherstraeten heeft in het verleden al meermaals gepleit voor de oprichting van een kenniscentrum voor de staatshervorming. Dat is een uitstekend voorstel. Geen uitroken, geen frigo, geen diepvries. Dan kan u daar gewoon over spreken.’

Hendrik Vuye eindigt met een stukje wijsheid over begrotingsperikelen. ‘Staatshervorming, mijnheer de eerste minister, dat is zoals een begroting. Je moet er op tijd aan beginnen om op tijd klaar te zijn en om goed werk te leveren’