“Monarchie-voorstellen Vuye & Wouters zijn politieke bommetjes”

In het oktobernummer van het links Vlaams-nationaal maandblad Meervoud neemt Bernard Daelemans De maat van de monarchie onder de loep. “Vuye en Wouters hebben met hun boek een zeer grondige doorlichting van de Belgische monarchie afgeleverd”, aldus Daelemans, die hoopt dat hun 25 voorstellen voor een modern koningschap nu niet ijskoud worden afgeserveerd waardoor de Belgische monarchie weer in de taboesfeer zou verzeilen.

screen-shot-2016-11-03-at-11-23-18
Daelemans, Meervoud nr. 220, oktober 2016. Klik om te lezen.

“Met een fijn kammetje zijn Hendrik Vuye en Veerle Wouters door de rechtsregels, gebruiken en politieke geschiedenis van de Belgische monarchie gegaan. Het resultaat is een indrukwekkend encyclopedisch werk over het functioneren van de ‘koningen der Belgen’ […].”

Na een uitgebreide inhoudelijke bespreking van het boek, besluit Daelemans dat de 25 voorstellen van Vuye en Wouters “stuk voor stuk politieke bommetjes” zijn, die de Belgische monarchie omvormen tot een echte protocollaire monarchie, ontdaan van elke (schijn van) politieke macht.