Wouters: “We moeten van die fiscale complexiteit af”

Vandaag ondervroeg Veerle Wouters de minister van Financiën over de zaak Beaulieu, wat door sommigen het beruchtste fraudedossier in de Belgische geschiedenis wordt genoemd. Na 26 jaar gooien Beaulieu en de fiscus het op een akkoordje. “De Belgische fiscaliteit is nodeloos complex en oneerlijk. Deze zaak is een slag in het gezicht van de vele KMO’s die wel streng worden gecontroleerd en belast”, aldus Wouters.

Beaulieu International heeft dan wel een schikking getroffen met de fiscus, hiermee is het dossier echter nog niet afgehandeld. Er zijn bijvoorbeeld nog geen schikkingen voor de managementvennootschappen van de verschillende betrokkenen in deze zaak. Om maar te zwijgen over het strafdossier, dat voor geen meter opschiet. Bovendien is er geen transparantie. Een minnelijke schikking is slechts aanvaardbaar wanneer er duidelijkheid over bestaat, maar die is er niet.

Wat wel duidelijk is, is dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in 2007 België heeft veroordeeld tot het betalen van 31.000 euro aan Roger en Dominiek De Clerck (de aandeelhoudersfamilie die Beaulieu in handen heeft).

“Dit is een triestig gebeuren. Belastingen innen lukt de Belgische Staat niet in zo’n complex dossier. Maar ondertussen is de Staat wel 31.000 euro armer aan schadevergoedingen.”

“Hoewel men soms niet anders kan, zijn minnelijke schikkingen altijd een slechte oplossing. Voor de toekomst moeten we dit vermijden. Dat grote groepen, zoals Beaulieu, zo lang kunnen ontsnappen aan de fiscus is hemeltergend. Dit is des te erger voor de vele Vlaamse KMO’s die zich geen fiscale spitstechnologie of dure strafrechtsspecialisten kunnen veroorloven. Geen wonder dat mensen vinden dat fiscaliteit in België niet eerlijk is. Ze is ook niet eerlijk.”

Wat voor signaal geef je hiermee aan onze KMO’s die zich geen fiscale spitstechnologie of dure strafrechtsspecialisten kunnen veroorloven? Geen wonder dat zij de Belgische fiscaliteit oneerlijk vinden.

De zaak kent haar oorsprong dan wel in 1990, toch is minister Van Overtveldt verantwoordelijk voor wat er vandaag gebeurt, waaronder de werking van de fiscale administratie en de BBI (Bijzondere Belastinginspectie). Wouters spoorde de minister aan om het fiscaal systeem en haar procedures verregaand te vereenvoudigen.

“Eerlijke belastingen, dat vereist een gelijke behandeling en transparantie.

Eerlijke belastingen zijn eenvoudige belastingen.

Eerlijke belastingen zijn belastingen die daadwerkelijk geïnd worden.

Eenvoudige belastingen is nog steeds een ver toekomstbeeld, grote fraudedossiers kunnen nog steeds afgekocht worden, en wat minnelijke schikkingen betreft is er quasi geen transparantie.”

Volgens Wouters valt het niet uit te sluiten dat de complexiteit van onze fiscale wetgeving in de toekomst opnieuw een gelijkaardige zaak zal uitlokken. En dat is een slag in het gezicht van die vele KMO’s die wel streng worden gecontroleerd en bij wie belastingen wel worden geïnd.