Taalwetgeving te Brussel: “tijd voor actie, Jan Jambon!

In het tweetalige taalgebied Brussel waakt een vice-gouverneur over de toepassing van de bestuurstaalwet. Zijn verslag over het jaar 2015 is net verschenen. We schreven er een column over op Doorbraak.be. We vragen de minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, waarom hij deze zaak niet ter harte neemt.

Uit dit verslag blijkt dat de Brusselse gemeenten en OCMW’s de taalwetgeving gewoon negeren. De voogdijoverheid doet een oogje dicht. Dit is de regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest indien het over een gemeente gaat en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor de OCMW’s.

Je zal het misschien niet geloven, maar er zitten ook Vlamingen in de Brusselse regering. Ze laten begaan. Ze protesteren niet eens tegen de permanente schending van de bestuurstaalwet. Op hen moeten de Vlamingen niet rekenen.

Minister Jan Jambon is bevoegd voor de taalwetgeving als minister van Binnenlandse Zaken. Hij antwoordt steeds dat hij geen vat heeft op de Brusselse voogdijoverheid. Dit is juist, Jambon kan niet ingrijpen in de Brusselse regering.

Maar betekent dit dat Jambon zonder wapens is? Geenszins, hij zou bijvoorbeeld deze zaak kunnen aankaarten op het Overlegcomité en eens met de vuist op tafel slaan. Maar ook dit gebeurt niet.

toepassing-bestuurstaalwet
Lees hier de parlementaire vraag aan minister Jambon na over de toepassing van de bestuurstaalwet te Brussel

In 2015 antwoordt de minister in het parlement dat hij in overleg gaat met de Brusselse overheden. Daar hebben we intussen niets van gehoord.

Omdat taalwetgeving te Brussel belangrijk is, zeker voor de Vlamingen, informeren we naar een stand van zaken. En we vragen ook aan minister Jambon of deze problematiek nu eindelijk eens gaat worden aangekaart op het Overlegcomité.

Communautaire standstill betekent toch niet dat wij ook illegale situaties moeten gedogen? Neen toch? Hoog tijd dat de minister actie onderneemt!