Vuye: “Communautaire standstill leidt tot begrotingsstandstill”

Dat gaf Hendrik Vuye deze namiddag mee aan eerste minister Michel tijdens het vragenuurtje in de Kamer over de begroting van 2017. Deze week raakte bekend dat de Europese Commissie waarschuwt dat de Belgische begroting niet zal voldoen aan de Europese regels. Voor Vuye en Wouters is het duidelijk: sociaal-economische hervormingen en een begroting op orde zijn onmogelijk zonder een structurele staatshervorming.

Wij geloofden in de regering-Michel, net als zovele anderen. Dit kon een nieuwe wind zijn.

Quod non. Vorige week al raamde de Commissie dat het begrotingstekort tot 3% van het BBP zou stijgen. Nominaal is het tekort zelfs groter dan onder Elio Di Rupo. Structureel neemt het tekort toe. Maar vooral voor de hoge overheidsschuld is de Commissie bijzonder scherp. België heeft te weinig inspanningen geleverd om het structurele begrotingssaldo te verbeteren. De schuld blijft op 107 % van het BBP.

“Nooit regeren we nog met de PS, heb ik vaak horen zeggen. Blijkbaar heeft men de PS niet nodig. De regering-Michel is zelf de PS geworden. Straks zitten we op het Europees strafbankje, waar de regering-Di Rupo ons heeft van gehaald”, laakt Vuye in de Kamer. “Het begrotingsevenwicht en de afbouw van de staatsschuld, dat zit in het diepvriesvak, naast het communautaire.”

Vuye en Wouters zagen de problemen al aankomen bij de begrotingscontrole in juni, die toen weigerden het woord op te nemen. Vandaag blijkt dat wat men toen met alle toonaarden ontkende, werkelijkheid is geworden:

  • De tax shift is ondergefinancierd.
  • Er is een probleem aan de inkomstenzijde van de begroting.
  • Er is een probleem aan de uitgavenzijde dat niet enkel verklaard kan worden door de asielcrisis en de aanslagen.
deredactiebegrotinghv
Bekijk hier de plenaire vraag van Hendrik Vuye aan eerste minister Charles Michel op de website van deredactie.be

Vuye heeft het ook over de beruchte “redesign”. Een ambitieus project dat de efficiëntie van de overheidsinstellingen moest verhogen en 750 miljoen euro moest opbrengen tegen 2020. “De redesign is weg! Die is met een F-35 regelrecht vanop de bureau van de minister in het gat van de begroting gevlogen. Show us the redesign!”

Wat de begrotingssituatie nu bewijst, is dat structurele besparingen zonder een verregaande staatshervorming niet kunnen. Een communautaire standstill, dat leidt tot een begrotingsstandstill.

Waarom? Omdat uw regering alle makkelijke besparingen mist. “U plukt het laaghangend fruit niet. Dat zijn de besparingen die men kan realiseren op het overheidsapparaat, niet daar waar het de mensen pijn doet. Maar dat gebeurt niet. Breng orde in die Belgische chaos aan instellingen.

Vuye richt zicht tot slot nog tot de ministers die gesteld hebben dat ze de rekeningen op orde zullen zetten en in 2019 communautair gaan. “Ik weet nu al wat de boodschap gaat zijn in 2019: ‘We zijn goed bezig, maar ons werk is niet af.’ En dan gaat het communautaire opnieuw voor vijf jaar in de koelkast.”