De onwettige diplomatie van Laurent… volgt er een sanctie?

‘Sire, we have a problem’ … schrijven we op 18 oktober op deze webstek. En we krijgen gelijk. Laurent de “diplomaat” heeft voor zijn onderhoud met de eerste minister van Sri Lanka op 17 oktober 2016 geen toestemming gevraagd aan de minister van Buitenlandse Zaken. De wet legt hem dat nochtans op. 

Dit is de wet van 27 november 2013. Sedert deze wet hebben de leden van de koninklijke familie toestemming nodig van de minister van Buitenlandse Zaken voor dergelijke contacten.

Deze regeling is er net gekomen omdat er in het verleden meerdere incidenten zijn geweest. Laurent houdt er een eigen diplomatie op na. We beschrijven dit haarfijn in ons boek ‘De maat van de monarchie’ (2016).

In 2011 is er een ernstig incident. De prins vertrekt naar Congo, ondanks het uitdrukkelijk verzoek van de regering om dit niet te doen. In de Kamer is eerste minister Yves Leterme scherp: ‘Het standpunt van de regering is duidelijk. Er is geen grondwettelijke of wettelijke bepaling met betrekking tot de zogenaamde dekking van de handelingen van de prins. Het statuut van koninklijk prins legt prins Laurent uiteraard wel bepaalde verplichtingen op, net zoals het hem bepaalde rechten toekent, uit hoofde van de wet tot vaststelling van een dotatie, die eind 2001 in dit parlement is goedgekeurd. Zo is de prins verplicht tot terughoudendheid, voorzichtigheid en overleg wanneer hij daden stelt of verplaatsingen onderneemt met een mogelijke politieke dimensie’.

Lees hier de parlementaire vraag en het antwoord van minister Reynders

In een brief aan Leterme belooft Laurent beterschap. Deze brief eindigt met volgende zin: ‘Ik ben er mij terdege van bewust en aanvaard ook dat het niet naleven van één van beide regels er automatisch toe zal leiden dat de regering de intrekking van mijn dotatie aan het parlement voorstelt’.

In 2013 stemt het parlement een nieuwe wet. Er worden aan de leden van de koninklijke familie gedragsregels opgelegd. Deze gedragsregels zijn er gekomen net om Laurent in te tomen.

Nu blijkt echter dat Laurent opnieuw de regels aan zijn laars lapt. Minister van Buitenlandse Zaken Reynders antwoordt op onze parlementaire vraag dat Laurent geen toestemming heeft gevraagd. De wet van 2013 stelt overduidelijk dat Laurent geen contacten mag hebben met autoriteiten van buitenlandse staten, tenzij na toestemming van de minister van Buitenlandse Zaken.

En wat is de sanctie?

De wet bepaalt dat de regering aan de Kamer kan voorstellen ‘om over te gaan tot een inhouding op de dotatie’. Nu heeft eerste minister Charles Michel echt geen andere keuze.  We zullen hem hier zeker op aanspreken. Wordt vervolgd.