De Lakeien van Laken

Federale regering. Bron: remier.be

Naar aanleiding van de onwettige diplomatie van prins Laurent, vraagt Veerle Wouters in de Kamer aan eerste minister Michel om de dotatie van Laurent in te houden. Hij erkent dat de prins (opnieuw) de wet heeft overtreden, maar weigert een sanctie op te leggen. Nochtans is de wet daar heel duidelijk over. “De regering bedekt de koninklijke familie met de mantel der liefde als een lakei van Laken. Aast men soms op een adellijke titel?”

Prins Laurent heeft al een lange ervaring als buitenlandvertegenwoordiger van België. In 2011 reist hij naar Congo en overlegt hij met de regering-Kabila. Hetzelfde jaar legt hij contacten met Libische diplomaten. In 2013 heeft hij contacten met Angolese diplomaten. En nu blijkt dat hij overlegt met de eerste minister van Sri Lanka, waarvoor hij nota bene geen toestemming had gevraagd aan de minister van Buitenlandse Zaken.

In 2011 noemde een regeringsfractie, naar aanleiding van het Congo-incident, prins Laurent een leerling-koning die fietst tussen de buitenlandse zaken. Bijzonder profetische woorden. De prins voert een eigen buitenlandbeleid.

vwplen3
Veerle tijdens het vragenuurtje in de Kamer. Michel weigert prins Laurent te sanctioneren voor het overtreden van de wet.

“We hebben drie excellenties die federaal bevoegd zijn voor het buitenland: Didier Reynders, Pieter De Crem en … nu ook prins Laurent”, zegt Wouters laconiek. “Prins Laurent is onze buitenlandvertegenwoordiger geworden! Ik vraag me eigenlijk af waarom wij prins Laurent een dotatie betalen. Minister Reynders kan de prins toch aanwerven als topdiplomaat?”

Amedeogate, de afwezigheid van koning Albert op 21 juli, een koningin die ‘audienties’ geeft, … en zelfs in Kazachgate dwaalt een lid van de koninklijke familie rond, samen met enkele MR-excellenties. En nu dit. Voor Wouters en Vuye is de maat vol.

Prins Laurent heeft de wet wetens en willens miskend. Maar er volgt geen sanctie. Alle Belgen zijn gelijk voor de wet… maar sommigen iets meer dan anderen.

In 2013 werd in de Kamer een wet gestemd die heel duidelijk zegt dat leden van de koninklijke familie de toestemming nodig hebben van de minister van Buitenlandse Zaken voor contacten met ‘autoriteiten van buitenlandse staten’. Prins Laurent heeft de wet wetens en willens miskend.

Ook wat de sanctie betreft is de wet duidelijk: een inhouding op de dotatie. Maar de eerste minister Charles Michel weigert een sanctie op te leggen. Hij heeft enkel aan de minister van Buitenlandse Zaken gevraagd om de prins – opnieuw – tot de orde te roepen. “Uw regering bedekt alle fratsen van de koninklijke familie met de mantel der liefde”, laakt Wouters.

  • Er is nultransparantie inzake monarchie.
  • De verplichte activiteitenverslagen van de koninklijke familie zijn nog nooit besproken in de Kamer.
  • Amedeogate: de eerste minister heeft om het paleis te plezieren een koninklijk besluit ondertekend dat in strijd is met de Grondwet.
  • De in 2014 afgesproken jaarlijkse besparing van 2% op de dotaties van Laurent, Astrid en Albert wordt niet doorgevoerd.
  • En als klap op de vuurpijl moet nu ook de belastingbetaler opdraaien voor de beveiligingswerken van het kasteel van Ciergnon, dat eigendom is van de koninklijke schenking.

“Mijnheer de eerste minister, u bent de beste eerste minister die het paleis zich kan inbeelden,” besluit Wouters. “Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat u hengelt naar een adellijke titel. Charles Baron Michel, de looks hebt u al, de titel volgt ongetwijfeld…”