Koning Albert I en Jules Destrée zijn springlevend!

De verandering werkt écht! Zelfs de doden komen tot leven!

Koning Albert I (1875-1934) is weer onder ons. Het Belgisch staatsblad van 13 december 2016 publiceert een koninklijk besluit uit 1921 genomen door Albert I. Het besluit gaat over de diensten en het personeel van de Koninklijke Musea voor Kunst en geschiedenis.

De Grondwet bepaalt dat elke handeling van de koning moet medeondertekend worden door minstens één minister. Het besluit is medeondertekend door minister van Buitenlandse Zaken Henri Jaspar en minister van Wetenschappen en Kunsten Jules Destrée. De eerste is gestorven in 1939, de tweede in 1936.

svhv
Bekijk hier het KB van 1921 en de parlementaire vraag van Hendrik Vuye aan de eerste minister Michel

Ook Jules Destrée is dus opnieuw even onder ons. In 1912 schrijft hij zijn beroemde brief aan Albert I: ‘… laissez-moi Vous dire la vérité, la grande et horrifiante vérité: il n’y a pas de belges’.

Nu Jaspar en Destrée reeds gestorven zijn, wie is er dan vandaag politiek verantwoordelijk voor dit koninklijk besluit? Aan wie moeten wij als Kamerleden onze vragen stellen over dit besluit? Waarom wordt dit besluit gepubliceerd met 95 jaar vertraging? We stellen de vragen aan de eerste minister.

Eigenlijk is dit toch wel een knap staaltje van staatsrechtelijke gekkigheid. Men had beter een nieuw koninklijk besluit ter ondertekening voorgelegd aan koning Filip. Maar in het Belgisch staatsrecht geldt onverkort de regel: waarom makkelijk, indien het moeilijk kan…