“Draai de geldkraan naar Brussel dicht” (Geluidsnormen Zaventem)

Foto (c) Brussels Airport, Flickr.com, CC BY SA 2.0

Brussel krijg handenvol Vlaams geld… om dan intussen de Vlaamse economie te fnuiken. Brussels minister Céline Frémault (cdH) heeft beslist om de geluidsnormen aanzienlijk te verstrengen, met een enorm potentieel jobverlies voor Zaventem tot gevolg. De Vuye&Wouters-fractie vroeg minister van mobiliteit Bellot in de Kamer wat de federale regering nu gaat doen. Maar vooral: gaan de Vlaamse ministers dit zomaar laten gebeuren?

De Brusselse geluidsnormen zijn bijzonder streng en fnuiken Vlaanderen. Dit terwijl Zaventem de tweede economische motor is van Vlaanderen. Op die geluidsnormen rust een tolerantiegrens: maatschappijen die een kleine overtreding begaan krijgen slechts een waarschuwing, maar nog geen boete. De afschaffing van die grens betekent gaat zorgen voor 5 keer meer boetes. Maar dit zal voornamelijk leiden tot jobverlies. De werkgelegenheid vliegt hier letterlijk het land uit. Het gaat mogelijks om meer dan 3.000 jobs!

Twee maatschappijen hebben al beslist om uit te wijken naar Frankfurt en Amsterdam. Andere maatschappijen denken eraan hetzelfde te doen.

Brussels minister van “Werk” Didier Gosuin (FDF, heden Défi) heeft daar geen probleem mee. Dat is de manier waarop men in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest aan jobcreatie doet. In Vlaanderen heet dit jobdestructie. Wij kunnen echter niet dulden dat de Brusselaars die sedert de zesde staatshervorming massaal geld ontvangen uit Vlaanderen, op die manier de Vlamingen uitlachen.

“Zaventem moet maar verhuizen” – Brussels minister van Werk, Gosuin (FDF, heden Défi)

Hendrik Vuye vroeg daarom namens de Vuye&Wouters-fractie aan federaal minister van mobiliteit Bellot wat het standpunt zal zijn van de federale regering in het Overlegcomité. Eigenlijk was de vraag gericht aan minister Peeters, die als vicepremier wél in het Overlegcomité zetelt, maar we werden vriendelijk verzocht de vraag aan Bellot te stellen. Deze laatste kon uiteraard niet antwoorden omdat hij “niet bevoegd” is. We moesten ons tot Peeters richten… “Is dat hier een grap?” vroeg Vuye verbaasd.

Belangenconflict

Weet u nog hoe de Franstaligen het BHV-dossier in 2007 hebben geblokkeerd met belangenconflicten? Ze hebben dat toen vier jaar lang gedaan door telkens opnieuw een belangenconflict in te roepen.

Dit dossier is enorm belangrijk voor Vlaanderen, maar wat kunnen wij doen? Vlaanderen kan dat maar één keer, en het schorst de beslissing van de Brusselaars maar voor zestig dagen. Wat een discrepantie! Vier jaar tegenover zestig dagen. De Vlamingen kunnen niets blokkeren, Franstaligen wel. Zo werkt dit land. Dit is het België van de communautaire standstill.

Draai de geldkraan dicht

Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest krijgt alleen al via Beliris 125 miljoen euro per jaar, van de rest nog gezwegen. Maar ondertussen vernietigt ze jobs en fnuikt ze onze economie. Gaan de Vlaamse ministers in de federale regering en de Brusselse regering dit zomaar toelaten? “De federale regering staat voortdurend te roepen ‘jobs, jobs, jobs’. Voelen zij zich niet aangesproken? En waar zijn Open VLD, Sp.a en Cd&V in de Brussele regering? Waar zijn Guy Vanhengel, Pascal Smet en Bianca Debaets … zijn ze verdwaald in de Brusselse tunnels, soms?” vroeg Hendrik Vuye laconiek.

“Draai die geldkraan dicht”, besluit Vuye in de Kamer. “Dan zal er federaal ook eens een nuttige communautaire standstill zijn.”