En de Vlamingen, ze zullen betalen (begroting 2017)

Hoe zit het met de begroting 2017? Er komen 700 miljoen euro nieuwe belastingen. Vele van deze belastingen zullen echter door de Vlamingen betaald worden… “De tollenaars zijn bijzonder inventief geweest”, stellen Wouters en Vuye tijdens het begrotingsdebat in de Kamer. “De ‘hardwerkende Vlaming’ wordt nu een ‘veel betalende Vlaming’.”

Belasting op tankkaarten: 100 miljoen euro

Naast de belasting op de bedrijfswagens, komt er nu ook een door de werkgever te betalen belasting op tankkaarten. Volgens de regering-Michel is dit een eerste stap richting een mobiliteitsbudget. Van het mobiliteitsbudget valt echter niets te bespeuren. De regering beweert ondertussen de lasten voor bedrijven te verminderen, maar voert dan tegelijkertijd een platte belastingverhoging voor de bedrijven in.

En wie gaat die lasten betalen? Antwoord: de Vlamingen. Er zijn in de provincie Antwerpen al meer bedrijfswagens – en dus ook bijhorende tankkaarten – dan in heel Wallonië. Dit is een maatregel die nauwelijks voelbaar is in Wallonië en Brussel, maar volop de Vlamingen treft.

Verhoging roerende voorheffing: 425 miljoen euro

Op zes jaar tijd stijgt de roerende voorheffing van 15% naar 30%, dit is een verdubbeling. De roerende voorheffing is echter de communautaire belasting bij uitstek. Ze wordt grotendeels door de Vlamingen betaald.

Volgens de Nationale Bank (cijfers na te kijken op stat.nbb.be) situeert meer dan 65% van de inkomsten uit vermogen zich in Vlaanderen, 10% in Brussel en 25% in Wallonië. Bekijkt men de vooruitzichten van het spaarvermogen van de gezinnen, dan zien we hetzelfde beeld. In Vlaanderen staat de meest recente spaarindicator (consumentenenquête november 2016) op 6, te Brussel op -10 en in Wallonië op -4.

Beurstaks: 76 miljoen euro

De regering verdubbelt alle plafonds van de beurstaks waarop de belasting van toepassing is: van 800 euro naar 1.600 euro voor aandelen, van 650 euro naar 1.300 euro voor obligaties en van 2.000 euro naar 4.000 euro voor kapitalisatieaandelen van beveks/bevaks. Ook deze belasting treft voornamelijk de Vlamingen.

Interne meerwaarden: 31 miljoen euro

De interne meerwaarden zijn een doorn in het oog van de fiscus. Eenvoudig uitgelegd: dividenden worden belastingvrij uitgekeerd door een werkvennootschap aandelen te laten overdragen (via verkoop of inbreng) aan een holdingvennootschap. Die vennootschap doet vervolgens een kapitaalvermindering, waardoor er belastingvrije gelden vloeien naar de natuurlijke persoon-oprichter(s).

De fiscus probeert al lang deze interne meerwaarden belastbaar te stellen op basis van art. 90, 9° WIB. Met de nieuwe programmawet (bepalingen ter uitvoering van de begroting) is 30% roerende voorheffing verschuldigd.

“Show us the redesign!”

De redesign was het paradepaardje van de regering-Michel. Door de overheid anders te structureren ging men tegen 2020 voor 750 miljoen euro besparen.

Wat rest er van dit ambitieuze project?

  • 2016: slechts 25 miljoen euro geboekt ipv 100 miljoen euro.
  • 2017: slechts 54 miljoen euro  ipv 200 miljoen euro.

Het ziet er bijzonder onwaarschijnlijk uit dat men ooit het vooropgestelde bedrag van 750 miljoen zal halen…