Jawel, er zijn exact 8.088.711 Franstaligen in België…

Foto (c) Carine06, Flicker.com, CC BY SA 2.0

La Belgique est latine. Toch als we de talentelling van de ‘Organisation internationale de la francophonie’ (OIF) mogen geloven. Als je dit leest, is de kans vrij groot dat je Franstalige bent. Er zijn exact 8.088.711 Franstaligen in België. Niet 8.088.710 of 8.088.712, maar wel: 8.088.711. Dit is meer dan 70% van de bevolking.

Dit opiniestuk van Veerle Wouters en Hendrik Vuye verscheen op de webstek van Doorbraak.

We vinden echt niets uit. In antwoord op een parlementaire vraag van Barbara Pas (Vlaams Belang), stelt minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) zelfs dat deze cijfers gebaseerd zijn op de ‘beste statistische gegevens die beschikbaar zijn’. De methodologie van dit onderzoek is, nog steeds volgens Reynders, ‘ernstig doordacht’.

Talentellingen, dat kennen we …

Indien Reynders dit zegt, dan zal het wel zo zijn. Hij kan het weten. Indien een land ervaring heeft met talentellingen, dan is het België wel. In de tijd dat zelfs de dieren nog Frans spraken, kent België al talentellingen. Een eerste talentelling komt er in 1842 onder leiding van Adolphe Quetelet, één van de geestelijke vaders van het statistisch onderzoek.

De laatste talentelling dateert van 1947. De criteria om Franstalig te zijn waren bijzonder genereus en ‘ernstig doordacht’. In Ganshoren stijgt het aantal Franstaligen miraculeus van 34% (in 1930) tot 54%, in Evere van 29% tot 48% en in Edingen van 46 tot 79%.

Het is een gelijkaardige methodologie die de ‘Organisation internationale de la francophonie’ hanteert. Zijn ‘francophones’, zij die de Franse taal machtig zijn. Wie dus een woordje Frans spreekt, is meteen Franstalig. Dit is het ‘ernstig doordacht’ criterium waar Reynders het over heeft.

Maar, deze keer zullen ze ons niet temmen

Het is nu wel genoeg geweest met dit soort van talentellingen. Zuhal Demir: ‘Ik verwacht uiteraard dat de Belgische regering deze pertinente leugens meteen laat rechtzetten. En ik wil ook vernemen hoe die enorme fout mogelijk was. Die is zo manifest dat er sprake moet zijn van slechte wil’. Maar dat was in 2013, voor de communautaire standstill. Toen was Elio Di Rupo (PS) eerste minister. Nu is het hierover gewoon ‘stil’, zelfs ‘heel stil’, want ‘standstill oblige’.

België is sedert 1970 lid van de ‘Organisation internationale de la francophonie’. De Franse Gemeenschap is dat sedert 1980. Maar waarom is België nog lid van de ‘francophonie’? Dit is toch de taak van de Franse Gemeenschap? België is toch ook niet vertegenwoordigd in het Comité van ministers van de Nederlandse taalunie?

Geert, Didier Non en vooral … #iksteunElio

In 2015 spreekt minister-president Geert Bourgeois stoere taal in het Vlaams Parlement: ‘De bescherming en de luister van de taal’, zoals dat heet in de bijzondere wet van 1980, is bij uitstek een bevoegdheid van de gemeenschappen. Naar mijn oordeel is de OIF een zaak van de Franse Gemeenschap’. België heeft daar niets te zoeken, stelt de minister-president terecht.

Federaal klinkt echter een andere taal. Reynders dient Bourgeois van antwoord op RTBF: ‘Wat er ook van zij, het is niet de Vlaamse regering die beslist of de federale regering zich terugtrekt uit deze organisatie, maar wel de federale. De Franstaligen van de federale regering, dit is de MR, hebben niet de intentie om dit te beslissen’. En olijke Didier voegt er nog aan toe: ‘Ik denk zelfs niet dat alle Vlaamse ministers dit willen’. Wie zou hij op het oog hebben?

En Reynders zou Reynders niet zijn, mocht hij er niet op wijzen dat België op de top van de ‘francophonie’ al vertegenwoordigd is geweest door eerste ministers als Wilfried Martens, Guy Verhofstadt en Yves Leterme. Dit moet kunnen, want volgens de criteria van de ‘Organisation internationale de la francophonie’ zijn dit Franstaligen.

En weet je welke eerste minister het heeft aangedurfd om niet aanwezig te zijn op de ‘sommet de la francophonie’? Dat was Elio Di Rupo … Zou Elio dan toch de laatste echt Vlaamse eerste minister zijn?

Recent heeft Didier Reynders in de Kamer nogmaals bevestigd dat België lid blijft van de ‘Organisation internationale de la francophonie’. De aanwezigheid van België in deze internationale organisatie is een troef voor de federale staat, voegt hij er zelfs aan toe. De organisatie houdt zich namelijk ook bezig met mensenrechten en zoals alle Vlamingen weten is het recht om Frans te spreken het belangrijkste universeel mensenrecht.

Hugo Schiltz eindigt zijn ‘Uitdaging aan de Vlaamse meerderheid’ (1985) met het enigmatische ‘Plus est en nous’. Dankzij de ‘Organisation internationale de la francophonie’ weten we nu eindelijk waarom hij dit in het Frans schrijft … Maar alle gekheid op een stokje, zitten er eigenlijk Vlaamse partijen in de federale regering? Waar is de tijd dat men deze ‘pertinente leugens’ wilde rechtzetten? Moet de sterre ook hier standstille staan?