Wouters: “Al 20 jaar lachen de Franstaligen ons uit” (Riziv-nummers)

Wat is er aan de hand met de Riziv-nummers? Vlaanderen organiseert sinds 1997 een toelatingsproef voor artsen en tandartsen, terwijl het in Franstalig België ‘vrijheid-blijheid’ is. Geen toelatingsproef, geen enkele drempel. Al 20 jaar is het zo. Toch mogen de Franstaligen Riziv-nummers blijven opsouperen. De brave Vlaming stond erbij en kijkt er nog steeds naar… Veerle Wouters ondervraagt minister De Block tijdens het vragenuurtje in de Kamer.

Al 20 jaar zorgen de Vlamingen ervoor dat de kosten van de gezondheidszorg binnen de perken blijven. Al 20 jaar souperen de Franstaligen toekomstige Riziv-nummers op, jaar na jaar. Dat is wat men daar de zogenaamde ‘lissage’ noemt. “Al 20 jaar lachen de Franstaligen de brave Vlaming uit”, zegt Wouters.

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block zou het echter oplossen! Meer nog, er zou zelfs een compensatie doorgevoerd worden voor het verleden, een zogenaamde ‘negatieve lissage’. In december 2014 sloot De Block tevens een akkoord met de studenten, de faculteiten geneeskunde, de gemeenschappen en de planningscommissie. Daarin stond dat er in de Franse Gemeenschap vanaf het academiejaar 2015-’16 een toegangsproef moet zijn. Het is vandaag 2017, en de toegangsproef is er nog altijd niet.

Het kerstgeschenk van Maggie

jean_claude_marcourt
PS-minister Jean-Claude Marcourt

Na de ministerraad van 23 december 2016 tweet minister De Block dat de laatstejaars studenten van de Franse Gemeenschap nu toch een Riziv-nummer krijgen. Een mooi kerstgeschenk… De eerste minister Charles Michel retweet haar. “En zo stond het ook in het persbericht van de ministerraad”, zegt Wouters. “PS-minister voor hoger onderwijs Jean-Claude Marcourt heeft weer eens gewonnen.”

Echter, regeringspartij N-VA beweert in een persbericht van 11 januari 2017 dat er nog geen akkoord is. Er moet naar eigen zeggen nog altijd een koninklijk besluit (KB) goedgekeurd worden.

Zal de minister woord houden?

De minister antwoordt echter dat alle studenten geneeskunde in het Franstalige onderwijs die in hun laatste jaar slagen, een stage-attest zullen krijgen. “Die mensen ga je achteraf toch geen Riziv-nummer meer kunnen weigeren?” zegt Wouters. “De federale regering buigt voor de chantage van Marcourt.” Men is rondjes aan het draaien zoals men al doet sinds 1997…

Marcourt krijgt nu vrij spel en geniet het volledige vertrouwen van de federale regering. Maar welke precedenten hebben zij om hem dat vertrouwen nog te schenken? “Voor zijn besluit van 2015 dat een toelatingsproef instelt heeft hij niet eens advies gevraagd aan de Raad van State. Evident is dat besluit dan onwettig”, zegt Wouters. “En u gelooft die man nog? Wat naïef! Dit spelletje wordt al 20 jaar gespeeld.

“Gelooft u bovendien dat Franstalige rechters zo wereldvreemd zullen zijn dat ze die “negatieve lissage” zullen aanvaarden? Iedereen weet dat dat niet zal gebeuren”, aldus Wouters. De Franstalige kamer van de Raad van State heeft al geoordeeld dat het KB van De Block dat het contingent vastlegt voor 2021 aribitrair en dus onwettig is.

Wouters hoopt dat minister De Block haar beloftes houdt. Het kan niet dat de Vlamingen een toelatingsproef organiseren en de Franstaligen niet. “Vlamingen zijn al genoeg het slachtoffer van België. Is er geen toegangsexamen, reik dan geen Riziv-nummers meer uit aan de Franse Gemeenschap.”