40 “koninklijke” ambtenaren. Wie zijn ze, wat doen ze, wat kosten ze?

Koninklijk Paleis in Brussel. Foto (c) Martin Falbisoner, CC BY SA 3.0

De wet van 27 november 2013 stelt de leden van de koninklijke familie een bepaald aantal rijksambtenaren ter beschikking. Koning Filip heeft recht op maximaal 35 rijksambtenaren, voor koning Albert II zijn dat er maximaal 10. Prinses Astrid mag rekenen op 1 onderofficier en 1 lagere officier, en prins Laurent moet het stellen met 1 onderofficier. 

Tot voor kort was het onduidelijk over welke ambtenaren het gaat en wat hun taak is, of hoeveel er daadwerkelijk ter beschikking werden gesteld. Ook wat betreft de kostprijs hiervan, dan wel de personeelsuitgaven die gedragen zouden worden door de civiele lijst indien Filip meer dan 35 ambtenaren nodig had, tastten we in het duister. Die informatie maakt men niet graag bekend.

svvwambtpal
Lees hier de parlementaire vragen van Veerle Wouters aan premier Michel na over de ambtenaren die te rbeschikking worden gesteld van het koningshuis.

Tijd dus om een parlementaire vraag te stellen, dacht kamerlid Veerle Wouters. Zij ondervroeg eerste minister Michel naar de stand van zaken, maar met zijn antwoord houdt de premier de jarenlange Belgische traditie van nultransparantie mooi in stand. De onduidelijkheid blijft.

Het enige wat we nu weten, is dat de koning 34 ambtenaren ter beschikking worden gesteld: een handjevol departementshoofden, adviseurs, secretarissen en, jawel, 8 chauffeurs! Koning Albert II heeft genoeg aan 2 secretarissen en 1 chauffeur, en de prinsen stellen het met in totaal 2 secretarissen en 1 adjunct-adviseur.

Meer krijgen we niet. Welke taken voeren zij precies uit? Wat is de jaarlijkse kostprijs (en is dat bedrag überhaupt ingeschreven in de begrotingstabellen)? De legende gaat dat enkel Joost het weet.

Als zelfs de parlementaire controle geen transparantie kan afdwingen, in welk universum kan dergelijk koningshuis dan nog enige aanspraak maken op een legitiem bestaan?