Vuye&Wouters op RTBF: “Il faut demander l’autonomie”

Nogal wat Vlaamse politici hebben de neiging om hun standpunten af te zwakken wanneer ze op een Franstalige zender komen. Niet Vuye&Wouters, wij brengen overal dezelfde boodschap.

‘Nationaliste jusqu’au bout des ongles’, stelt RTBF over de fractie Vuye&Wouters. Een heel mooi compliment! Inderdaad, wij houden woord. Voor ons is België een ‘failed state’ en we zeggen dit dan ook luidop.

In de uitzending van Questions à la une legt Hendrik uit dat nationalisme niets te maken heeft met misprijzen van anderen, maar wel met een efficiënte staatsordening. Hij benadrukt ook dat er sedert het vastleggen van de taalgrens (1962-’63) nooit een communautaire standstill is geweest, al zeker niet van tien jaar. Waar klagen Franstaligen dan over?

Questions à la une’ stelt dat de Vlamingen de macht naar zich toetrekken in België. Hendrik spreekt dit tegen. Er is in tegendeel sprake van een ‘kolonialisering’ van de Belgische staatsstructuren door de Franstaligen. Zij hebben België vergrendeld via alarmbellen, belangenconflicten, bijzondere wetten, …

Aan het einde van de uitzending stelt Hendrik heel gevat: Indien Franstaligen zich dan toch zo onderdrukt voelen binnen België, dan is er maar één oplossing … ‘il faut demander l’autonomie’.