Wouters: “de Vlaming is het beu, wijzig de wet” (RIZIV-nummers)

Le Soir van 2 februari kondigt aan dat de 2.500 studenten geneeskunde en tandheelkunde van de Franse Gemeenschap in juni geen toelatingsproef zullen moeten afleggen. Opnieuw stromen alle studenten door. Net als vorig jaar is het, in tegenstelling tot in Vlaanderen, vrijheid-blijheid in de Franse Gemeenschap en blijven zij Riziv-nummers opsouperen. “De Vlaming is dit beu!” zegt Veerle Wouters in de Kamer aan minister De Block. “Doe er iets aan! Wijzig de wet!”

In de zomer van 2016 heeft de Raad van State het besluit van minister Marcourt over de toelatingsproef naar de prullenmand verwezen. Het gevolg is dat er geen toelatingsproef kwam. Wat minder bekend is, is dat ook het koninklijk besluit van bevoegd minister Maggie De Block naar de prullenmand werd verwezen. De Raad zegt ondubbelzinnig dat dit besluit, dat de quota vastlegt voor 2021, ‘arbitrair’ is. Blijkbaar is dit ook de minister ontgaan wanneer zij haar besluit, dat de quota voor 2022 vastlegt, voor advies heeft voorgelegd aan de Raad van State…

“Er zijn hier twee problemen”, zegt Wouters tegen minister De Block tijdens het vragenuurtje in de Kamer. “Ten eerste verplicht de wet u om dit besluit te publiceren voor de start van het academiejaar – wat niet is gebeurd. En ten tweede zal dit tweede besluit, dat de quota voor 2022 vastlegt, uiteraard ook arbitrair bevonden worden!”

vwplen4
Veerle Wouters over de RIZIV-nummers in de Kamer: “De Vlaming is het beu. Verander de wet! Dat is de oplossing!”

De Vlaming is het beu!

Wat betekent dit nu concreet? Simpel: er komt geen toelatingsproef. En indien er toch een toelatingsproef komt, dan volstaat het dat één Franstalige student naar de Raad van State trekt, en het koninklijk besluit wordt vernietigd. Exit toelatingsproef, net als vorig jaar.

De minister loopt juridisch vast. Maar intussen geldt in Franstalig België vrijheid-blijheid en blijven zij rustig Riziv-nummers opsouperen, terwijl er al sinds 1997 (!) een toelatingsproef is in Vlaanderen. Zo lang sleept dit dossier al aan! Duizenden studenten hebben de studies van hun dromen niet mogen aanvangen.

Behoudens grote verrassing, schrijft Le Soir, zal er in juni geen toelatingsproef zijn in de Franse Gemeenschap. Wouters reageert categoriek: “Ik hoop dat u ten volle beseft dat de Vlamingen dit beu zijn! Wij hopen oprecht dat u voor die verrassing zal zorgen.” Hoop doet leven…

De oplossing: wijzig de wet

De Raad van State beslist over het koninklijk besluit van minister De Block dat het niet vaststaat dat dit besluit relevant is voor de situatie die moet worden geregeld (meer bepaald de planning van het medisch aanbod). Een juridisch doodvonnis, want die beslissing geldt ook voor de toekomstige besluiten die de minister zal nemen. Maar de minister beseft het niet of wil het niet beseffen.

“Een goede raad mevrouw de minister,” tipt Wouters, “u kan dat alleen oplossen door de wet te wijzigen. Doe het! Overtuig uw meerderheid en stem een nieuwe basiswet!