Vuye: “Als salafist leven? In de Golfstaten, niet hier”

We zijn een maatschappij waar religie een privéaangelegenheid is. Het kan niet dat een religie zo zwaar gaat wegen op onze samenleving dat ze zorgt voor een immens samenlevingsprobleem. Dat is nu het geval: we krijgen af te rekenen met een salafistisch missioneringsapparaat. “Wat zich hier voor onze ogen afspeelt, lijkt meer en meer op ‘Soumission’ van Michel Houellebecq. Dat willen we niet voor Vlaanderen”, zegt Hendrik Vuye in de Kamer.

Het OCAD (voluit: Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging) waarschuwt in een recent rapport over de toenemende invloed van het salafisme in onze samenleving. Het rapport leert ons dat het geen zin heeft een onderscheid te maken tussen vreedzaam salafisme, politiek salafisme en jihadistisch salafisme. De drie categorieën zijn communicerende vaten.

En we zijn bijzonder slecht gewapend in de strijd tegen het salafisme. “We hebben er weer eens een grondwettelijk kluwen van gemaakt”, zegt Vuye tegen premier Michel. “Erkenning van de erediensten zit federaal, maar het erkennen van kerkgemeenschappen zit bij de gewesten. Wie heeft zoiets bedacht?”

Het gevolg is dat federaal minister van Jusititie Geens (CD&V) kibbelt met Vlaams minister Homans in het dossier over de erkenning van moskeeën. Het is toch niet normaal dat wie een moskee moet erkennen, niet ten volle beschikt over de informatie van de staatsveiligheid? Dat is spelen met onze veiligheid.

Probleem “met” een religie, niet “in”

We hebben een reuzegroot probleem met een religie. Dit is niet nieuw. In een niet zo ver verleden hebben we dit ook gekend, toen het katholicisme al te prominent aanwezig was in ons politiek bestel. Dit ligt gelukkig achter ons. Voor de Vuye&Wouters-fractie staat één ding vast: dat nooit meer. “Scheiding tussen kerk en staat geldt voor alle religies. De gelijkheid man-vrouw geldt voor alle geloofsovertuigingen. Wie als salafist wil leven, kan dat, maar dan in de Golfstaten, niet hier”, zegt Vuye.

Volgens de voorzitter van de grootste regeringspartij is gewelddadig jihadisme geen probleem ‘met’ de islam, maar wel ‘in’ de islam. Een hardnekkig sofisme, zegt Vuye. “Dit is wel degelijk een probleem ‘met’ de islam. Dit zullen we toch eens moeten ten volle beseffen.” In de Kamer vraagt hij aan eerste minister Michel om dit niet langer te ontkennen. “Het kan niet dat een religie zo zwaar weegt op een samenleving, dat ze deze samenleving ontwricht.” Die ontwrichting is vandaag reeds een waarheid: twee op drie Belgen vindt dat moslims hier niet welkom zijn.

“Soumission”

We kunnen en moeten ingrijpen. We moeten duidelijk maken dat we hier Westers leven. “Niemand verplicht ons om moskeeën te erkennen. Er kan een meldingsplicht komen voor garagemoskeeën. Buitenlandse financiering van gebedsplaatsen kunnen we tegengaan”, aldus Vuye.

Het is tijd om te durven nadenken over de plaats van religies in onze maatschappij. Wij willen ons Vlaanderen behouden. Iedereen is welkom, maar dan wel voor een leven met onze waarden. Vuye & Wouters willen alvast geen ‘soumission’ (onderwerping) van Houellebecq beleven.