Het kasteel van Ciergnon-Jambon

Kasteel van Ciergnon. Foto (c) Paul Hermans, CC BY SA 3.0

Koning Filip wil een veiligheidsinstallatie voor zijn buitenverblijfje, het kasteel van Ciergnon. Kostprijs: 700.000 euro. Bevoegd minister, republikein Jan Jambon (N-VA), dient dan maar een wetsontwerp in om de Regie der Gebouwen toe te laten deze kosten te dragen. De belastingbetaler dus. Dit moet, want anders moet de koninklijke schenking dit betalen. Zelfs de wet wordt aangepast voor zijne majesteit, op bestelling. De verandering werkt … dan toch voor de monarchie.

Het kasteel van Ciergnon is het buitenverblijf van de koninklijke familie in de Ardennen. Leopold I heeft het nog aangekocht. Nu behoort het tot de koninklijke schenking. De koninklijke schenking is een autonome overheidsinstelling die instaat voor het beheer van de goederen eertijds nagelaten door Leopold II. Ze is onderworpen aan het toezicht van de FOD Financiën en het Rekenhof en moet zelfbedruipend zijn.

vwjambonpvciergnon
Lees hier de parlementaire vraag van Veerle Wouters over de kosten van het kasteel Ciergnon en het antwoord van minister Jambon.

De koninklijke schenking stelt onder meer volgende goederen ter beschikking van de koninklijke familie: het kasteel van Belvédère (Albert II en Paola), het kasteel van Stuyvenberg (woonst Fabiola tot haar overlijden), villa Schonenberg gebouwd in 2002 op het domein Stuyvenberg (Astrid en Lorenz), de villa Clémentine te Tervuren (Laurent en Claire), het kasteel van Ciergnon (buitenverblijf vorsten), jachtgronden in de Ardennen, de koninklijke serres, de bijgebouwen van Laken, de helft van het park van Laken (waar de koning gaat joggen, hebben we onlangs geleerd), …

Wij vernemen via een parlementaire vraag van Veerle Wouters dat het kasteel van Ciergnon door de politiediensten wordt bewaakt, zelfs wanneer de koning niet aanwezig is. Het zou gaan om 8 tot 15 agenten. Dat de overheid instaat voor de veiligheid van de koning, dat is normaal. Dat de overheid ook gebouwen van de koninklijke schenking bewaakt, is dat niet. Dat de overheid dan nog een leegstaand kasteel bewaakt van de koninklijke schenking, is al helemaal geen overheidstaak.

Koning Filip is geobsedeerd door veiligheid. In 2016 koopt de koning nog een Mercedes S600 Guard. Deze wagen is meer beveiligd dan de beruchte Beast die de Amerikaanse presidenten gebruiken. Prijskaartje: een slordige 400.000 euro. Wie betaalt? De belastingbetaler, want deze aankoop zal ten laste zijn van de civiele lijst. De civiele lijst, dat is 11,8 mio euro belastinggeld dat de koning jaarlijks krijgt om zijn functie uit te oefenen.

Het is een publiek geheim dat Filip een veiligheidsinstallatie wil voor het kasteel van Ciergnon. Kostprijs: 700.000 euro. Wie betaalt? De belastingbetaler. Niet eens de civiele lijst, maar de Belgische staat. De Regie der gebouwen draagt de kost. Bevoegd minister is republikein Jan Jambon (N-VA). Straffer nog, Jambon dient zelfs een wetsontwerp in om de Regie der gebouwen toe te laten deze kosten te dragen. Dit moet, want anders moet de koninklijke schenking dit betalen. Zelfs de wet wordt aangepast voor zijne majesteit, op bestelling. De verandering werkt … dan toch voor de monarchie.

Zou de koninklijke schenking deze kost kunnen dragen? Evident! De schenking heeft een thesauriereserve van 34 mio euro. Ze heeft recent te Oostende geïnvesteerd in een luxerusthuis laten bouwen. Dit James Ensor-complex heeft 44 suites en 112 andere kamers. Volgens de media gaat het om een investering van 5,85 miljoen euro.

We hebben het al eerder gesteld. De regering-Michel is het dream team van de monarchie, de lakeien van Laken. Sire, er zijn geen republikeinen meer, toch niet in uw regering.