Vuye & Wouters dienen wetsvoorstel in om Zaventem te redden

De Brusselse regering heeft het tweede belangenconflict van de Vlaamse regering over de Brusselse geluidsnormen naast zich neergelegd. Een aantal werkgroepen moeten zich nu de komende drie weken buigen over dit communautaire probleem, maar het is onwaarschijnlijk dat men hier snel een uitweg vindt. Vuye & Wouters vragen in de Kamer de steun van alle Vlaamse partijen voor hun wetsvoorstel, dat de oplossing aanbiedt.

“We zouden een taalgrensoverschrijdende intercommunale kunnen oprichten, waarvan zelfs een bouwbedrijf lid kan zijn. Of we kunnen vragen aan de adviesraad van Telenet om voorstellen te formuleren”, begint Vuye zijn betoog tijdens het vragenuurtje in de Kamer. Hoe aantrekkelijk ook voor de vier traditionele partijen, de fractie Vuye&Wouters vindt dit geen goede voorstellen.

Maar we hebben wel de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en van de Raad van State over de geluidsnormen bestudeerd. We denken de oplossing te hebben. Vuye legt uit:

Wanneer de overheid bij een huiszoeking aan een sleutelmaker vraagt om een slot open te breken, maakt die sleutelmaker zich dan schuldig aan inbraak?

“Evident niet. Er is een rechtvaardigingsgrond die maakt dat er geen sprake is van een misdrijf, namelijk overheidsbevel (artikel 70 Strafwetboek). Het is toch niet normaal dat vliegtuigmaatschappijen die instructies van Belgocontrol moeten opvolgen, beboet worden net omdat ze die instructies opvolgen? Hier is ook sprake van overheidsbevel.”

Wetsvoorstel-Vuye&Wouters als oplossing

Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest omzeilt echter het overheidsbevel door te werken met administratieve boetes in plaats van strafsancties. Zo is het overheidsbevel niet van toepassing. Zijn ze ons te slim af?

“Neen! Dit federale parlement is nog altijd bevoegd voor de regels inzake de uitrusting en uitbating van Zaventem”, zegt Vuye. Namens de Vuye&Wouters-fractie kondigt hij een wetsvoorstel aan, waarbij het volgen van de instructies van Belgocontrol een rechtvaardigingsgrond wordt, ook voor administratieve boetes. “Dit kan perfect want overheidsbevel is een algemeen rechtsbeginsel”, weet Vuye. Wanneer de instructies van Belgocontrol een rechtvaardigingsgrond vormen, kan er dus niet langer gesproken worden van een misdrijf.

Durven de Vlaamse partijen?

“Jobs, jobs, jobs”, zeggen alle Vlaamse partijen. We vragen ons af of ze het menen. Volgende week maandag sturen we het wetsvoorstel van Vuye en Wouters door naar alle parlementsleden van de Nederlandse taalgroep, met de vraag om het te steunen. Benieuwd of zij voldoende durf gaan hebben om dit op te lossen. Het is perfect mogelijk want we hebben een meerderheid in de Kamer.

“Doen we het niet, dan verdwijnen duizenden jobs en dan realiseren de Franstaligen hun communautaire agenda, namelijk Zaventem doodknijpen. En alleen zij hebben daar voordeel bij, want dan gaat een deel van het luchtverkeer naar Charleroi en Bierset.”

Derde en vierde belangenconflict

We reiken de oplossing aan. Het enige dat de Vlaamse partijen moeten doen, is wat moed tonen en ons wetsvoorstel steunen. We achten de kans uiteraard bijzonder groot dat ze ons dat pleziertje niet gunnen. In dat geval rest er nog altijd het grof geschut…

Dit is de institutionele atoombom waar minister-president Bourgeois nu over klaagt. Maar wat is dat eigenlijk? Dat is een wapen dat Franstaligen graag gebruiken. Philippe Moureaux (PS) doet dit in 1991 in het dossier van de wapenlicenties. Alle Franstalige partijen doen dit van 2007 tot 2011 in het BHV-dossier. Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest doet dit in 2017 in het dossier van de geluidsnormen, door een belangenconflict te negeren.

“Een institutionele atoombom, dat durven de Vlamingen niet gebruiken. Het is al een wonder dat de Vlaamse regering een tweede belangenconflict heeft aangedurfd, een idee dat de Vuye&Wouters-fractie hier heeft gesuggereerd!” – H. Vuye

Hoe kunnen de Vlamingen een institutionele atoombom gebruiken?

Ten eerste kan het belangenconflict langer dan 60 dagen duren. Ten tijde van BHV werden de Krokusvankantie, Paasvakantie, … niet meegeteld. Een van den toenmalige belangenconflicten duurde zelfs 285 dagen. Doe dat nu ook!”, zegt Vuye.

“Ten tweede kan de Vlaamse regering perfect een derde en zelfs een vierde belangenconflict inroepen! Maar we zullen te gepasten tijde uitleggen hoe dit moet. Toon in de tussentijd ook eens wat moed. Durf eens wat de Franstaligen hebben gedaan ten tijde van BHV!”