Regering bouwt kotje bij in de Belgische koterij (Unia)

Belgische koterij, dat is een begrip dat iedereen kent. Dat geldt ook voor alle mensenrechteninstituten dat ons land rijk is. Er is Unia, het migratiecentrum Myria, de privacycommissie, het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen, de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK) en de federale ombudsdienst met twee ombudsmannen (een Nederlandstalige en een Franstalige). Nu blijkt dat de regering nog een nieuw instituut zal oprichten. “In plaats van kotjes bij te bouwen zou de regering grondig moeten hervormen”, aldus Wouters.

Er is niet enkel een wildgroei aan instituten. Er is ook een kluwen aan statuten. Nu eens gaat het om een instituut opgericht bij samenwerkingsakkoord met de deelstaten, soms is het een onafhankelijke overheidsinstelling, dan weer een orgaan dat afhangt van de Kamer. “Kers op de taart”, zegt Veerle Wouters in de Kamer tegen minister van Justitie Koen Geens, “u kondigt nu al jaren de oprichting van een nieuw nationaal Mensenrechteninstituut aan. Nog één! Gewezen staatssecretaris Elke Sleurs was alvast razend enthousiast.”

Vreemde logica voor een besparingsregering, vindt Wouters. “Mijnheer de minister, wij kunnen ons deze wildgroei aan instituten niet veroorloven. Ik hoop dat u gaat saneren, niet nog een kotje bijbouwen!”

In de Kamer bevestigt minister Geens echter dat de wildgroei gewoon verder gaat. Er komt dus een instituut bij. De regering-Michel ging nochtans besparen en de rekeningen op orde zetten. Het is symptomatisch voor de Belgische ziekte: 9 parlementen, 8 regeringen en ontelbare diensten en instituten. Een grondige redesign of een grote staatshervorming is hier noodzakelijk.

Verfransing van de Rand

Namens de Vuye&Wouters-fractie uitte Wouters tot slot nog haar bezorgdheid voor de Vlaamse Rand. Zij wou weten wat dat nieuwe instituut betekent voor de taalwetgeving in de Vlaamse Rand. “Olivier Maingain pretendeert dat de mensenrechten van de Franstaligen in de Vlaamse Rand geschonden worden. Want, weet u, Nederlands spreken dat is volgens FDF (nu Défi) in strijd met de mensenrechten…” De minister weigerde te antwoorden. Wouters: “Wij willen geen nieuw Mensenrechteninstituut dat de verfransing van Vlaanderen in de hand werkt. Nederlands spreken is geen schending van de mensenrechten!