Nog steeds Franstalige rechters tot diep in Vlaanderen (splitsing BHV)

Deze week werd een Franstalige 15-jarige dief tweemaal vrijgelaten wegens plaatsgebrek in de instellingen van de Franse Gemeenschap. De feitelijke straffeloosheid die heerst in en rond Brussel buiten beschouwing gelaten, vragen wij ons vooral af hoe het komt dat een misdrijf gepleegd in Vlaanderen voor een Franstalige Brusselse rechter moet verschijnen. “Had de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde dit niet moeten oplossen?”, vraagt Hendrik Vuye in de Kamer aan minister van Justitie Koen Geens.

Pro memorie geven we eerst en vooral mee dat er in Vlaanderen wel plaats was voor de 15-jarige. In de instelling van Everberg. Had deze jongere voor een Nederlandstalige jeugdrechter moeten verschijnen, was er geen probleem geweest…

De situatie getuigt echter van een structureel probleem. Zo worden ook volwassenen niet aangehouden door Franstalige Brusselse rechters nadat ze misdrijven hebben gepleegd in Vlaanderen. De mensen van Vlaamse politiezone Rode stellen terecht dat dit demotiverend is. Maar waarom moeten zij überhaupt voor Franstalige Brusselse rechters verschijnen? Zij plegen toch een misdrijf in Vlaanderen?

Dit was de inzet van de zesde staatshervorming: de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde. De bedoeling was om komaf te maken met lakse Franstalige rechters en dat het parket van Halle-Vilvoorde een beleid op maat kon voeren.

De BHV-leugen

Niets daarvan is gerealiseerd. De zesde staatshervorming maakt dat wie Frans spreekt en in Halle-Vilvoorde een misdrijf pleegt, nog steeds voor Franstalige Brusselse rechters verschijnt. “Dit is exact waar ik altijd voor heb gewaarschuwd”, zegt Vuye tegen Geens. “U hebt niet gesplitst, maar gedaan alsof!

In tegenstelling tot wat men aan de bevolking heeft verkocht, blijkt nu heel duidelijk dat het gerechtelijk arrondissement BHV niet is gesplitst. Er zijn nog altijd Franstalige rechters tot diep in Vlaanderen. “Hoelang nog gaan de inwoners van Halle-Vilvoorde voor hun veiligheid afhankelijk zijn van Franstalige Brusselse rechters? Hoelang nog gaat hun veiligheid afhangen van de vraag of er al dan niet plaats is in Franstalige instellingen?”, vraagt Vuye in de Kamer. “Ook dit deel van Vlaanderen heeft recht op veiligheid.”

Voor de Vuye&Wouters-fractie kan het niet dat Vlaams-Brabant het slachtoffer is van het wanbeheer van de Franse Gemeenschap inzake jeugdinstellingen. Zij mag niet afhankelijk zijn van Franstalige rechters!

Staatshervorming

De zesde staatshervorming en de zogenaamde splitsing van het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde is een regelrechte ontgoocheling. Nu blijkt heel duidelijk dat Franstaligen die misdrijven plegen in delen van Vlaams-Brabant niet worden berecht door Vlaamse rechters.

Vuye besluit: “Dit probleem zal u niet oplossen met een nieuwe potpourri-wet. Dat zal u niet oplossen met een communautaire standstill van 10 jaar. Dat zal u alleen kunnen oplossen met een staatshervorming en met een daadwerkelijke splitsing van het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde.”

Hier wordt het nut van een volgende staatshervorming heel concreet. Enkel zo kunnen we Vlaams-Brabant haar recht op veiligheid garanderen. De sleutels om dit slot te ontgrendelen hebben we al. Het enige dat we nodig hebben is moedige politici die het belang van Vlaanderen en haar veiligheid hoog in het vaandel dragen…