Constitutieve autonomie en de Vlaamse resoluties van 1999

In de Kamer dienen Vuye en Wouters een wetsvoorstel in om volledige en maximale uitvoering te geven aan de “constitutieve autonomie”, aansluitend aan de 5 resoluties die in 1999 werden gestemd door het Vlaams Parlement. Wij willen de bevoegdheid van de deelstaten om de eigen instellingen te regelen, uitbreiden. Zij moeten een eigen grondwetgevende autonomie verwerven. In tegenstelling tot de andere “Vlaamse” partijen zijn wij deze resoluties niet vergeten…

De Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap bekomen in 1993 de constitutieve autonomie (art. 118, § 2 en 123, § 2 Grondwet). Bij de zesde staatshervorming (2011-’14) wordt die ook toegekend aan het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en aan de Duitstalige Gemeenschap.

De constitutieve autonomie zit verankerd in de Grondwet: ze betreft regels over de verkiezing, de samenstelling en de werking van de parlementen en regels over de samenstelling en de werking van de regering. Dit oogt bijzonder ruim, maar dit is niet zo. De bijzondere wet moet namelijk aanduiden welke deelaspecten van die domeinen onder de constitutieve autonomie vallen. Dit vereist een meerderheid van twee derden en een meerderheid in beide taalgroepen. De federale overheid vergrendelt aldus de autonomie van de deelstaten. Een deelstaat die gebruik wil maken van deze constitutieve autonomie, moet dit bovendien doen bij bijzonder decreet. Ook dit vereist in het betrokken parlement een meerderheid van twee derden.

De deelaspecten die de bijzondere wet aanduidt zijn zeer beperkt. Zo kunnen de deelstaatparlementen het aantal parlementsleden wijzigen, bijkomende onverenigbaarheden instellen, de kieskringen vastleggen, de hoofdplaats van de kieskringen vastleggen, …

Wetsvoorstel

Met ons voorstel geven we volledige en maximale uitvoering aan de constitutieve autonomie. Dit sluit aan bij de 5 resoluties gestemd door het Vlaams Parlement in 1999. In deze resoluties leest men: ‘de bevoegdheid van de deelstaten om de eigen instellingen te regelen dient uitgebreid te worden. De deelstaten moeten een eigen grondwetgevende autonomie verwerven’.

Wat ons betreft kunnen de deelstaten ook verder gaan dan de constitutieve autonomie. Het Vlaams Parlement is rechtstreeks verkozen en heeft dus een volle democratische legitimiteit. Indien het Vlaams Parlement een eigen Grondwet wil opstellen, dan kan dit. Wie hierover meer wil weten verwijzen we graag naar ons Grendelboek.