Wouters over RIZIV-nummers: “Slechts één oplossing: defederaliseren!

De regering is juridisch volledig vastgelopen. De planningscommissie is klaar met een nieuwe 58/42-verdeelsleutel van de RIZIV-nummers. Een tijdje geleden verplichtten de Franstalige kamers van de Raad van State de regering om af te stappen van de 60/40-verdeling en een voor Vlaanderen ongunstige regeling te aanvaarden. Tijdens het vragenuurtje in de Kamer vraagt Veerle Wouters aan minister De Block of zij 20 jaar onrecht ten aanzien van de Vlamingen zomaar toelaat? “Mijn fractie ziet maar één oplossing: defederaliseren.”

De Planningscommissie stelt elk jaar een artsenquota voor via een verdeelsleutel voor de volgende lichting afgestudeerden binnen zes jaar. Een Koninklijk Besluit legt de quota vast. Dit jaar wordt een verdeelsleutel voorgesteld voor 2023.

2023 (2017): De planningscommissie is klaar met haar advies over de verdeelsleutels van de RIZIV-nummers voor 2023 tot 2026. Opnieuw wijkt de planningscommissie af van de verdeelsleutel 60/40. Voor die jaren stelt ze 58/42 voor. “Vorige week klonk het nog ‘Hallelujah’ in dit halfrond, vandaag zie ik vooral donderwolken hangen. Gaat u dit voor Vlaanderen ongunstige voorstel volgen?” vraagt Veerle Wouters aan minister De Block.

2022 (2016): Hier had de planningscommissie 56,5/43,5 voorgesteld, maar het is nog stééds wachten op het Koninklijk Besluit dat de quota vastlegt. Dat moest er eigenlijk al zijn voor september 2016. Minister De Block zwijgt intussen in alle talen. “Vorige week hebt u met geen woord meer gesproken over een Koninklijk Besluit, u heeft alleen gezegd dat de regering werkt aan ‘een oplossing’. Mogen de Vlamingen ook nog weten wat deze mirakeloplossing dan inhoudt?” vraagt Wouters in de Kamer.

2021 (2015): De minister is volledig vastgelopen in de modder van de RIZIV-nummers, ze beseft het alleen zelf nog niet. De Raad van State stelt in haar arresten dat de quota voor 2021 (60/40) arbitrair en onwettig zijn. “Toekomstige K.B.’s zullen hetzelfde lot ondergaan indien ook maar één Franstalige student naar de Raad van State stapt, wat allicht ook zal gebeuren. De Raad van State suggereert dat u de wet aanpast, maar dat wil u niet…”, zegt Wouters.

Vlaming wacht al 20 jaar, en blijft wachten…

Sinds 1997 bestaat er in Vlaanderen een toelatingsproef voor de studenten geneeskunde. In de Franse Gemeenschap komt er voor het eerst een toelatingsproef in 2017, twintig jaar later! Maar in die twintig jaar heeft Franstalig België steeds weer toekomstige RIZIV-nummers opgesoupeerd. De minister beloofde echter dat dit verrekend zou worden als een soort afbetaling gespreid over 15 jaar.

“Maar vanaf wanneer begint men te tellen?” vraagt Wouters nog aan De Block. “Studenten die in 2017 hun studies aanvangen studeren af in 2023. Betekent dit echt dat de verrekening pas vanaf dan begint en afloopt in 2038? Moeten Vlamingen echt zolang wachten? Dat gaan de Vlaamse partijen toch niet aanvaarden? Mijn fractie in geen geval.”

Defederaliseren

Juridisch is men volledig vastgelopen. De Franstalige kamers van de Raad van State verplichten de regering om af te stappen van de 60/40-verdeling en een voor Vlaanderen ongunstige regeling te aanvaarden. Gaan de Vlaamse partijen dat zomaar toelaten?

Volgens Wouters is er maar één oplossing, namelijk defederaliseren. “U hebt hiervoor zelfs geen tweederdemeerderheid nodig. Men kan ministeriële comités en vennootschappen oprichten die de middelen voor elke gemeenschap beheren. “Dat kan bij K.B. en gewone wet, en wat meer is, zo heeft men het ook gedaan in de jaren 80 met de nationale economische sectoren. Waarom zou dat nu niet kunnen? Zo doen Vlamingen en Franstaligen wat ze willen, maar met hun eigen middelen en onder hun eigen verantwoordelijkheid”, zegt Wouters.

Een oplossing waar de minister duidelijk geen oren naar had: tijdens de repliek van Wouters liep minister De Block gewoon weg. Als de minister met evenveel respect het dossier van de RIZIV-nummers behandelt, voorspelt dat weinig goeds voor de Vlaming…