Halle-Vilvoorde Komitee: “steun wetsvoorstel Vuye&Wouters partijfinanciering”

Het Halle-Vilvoorde Komitee heeft met een brief de Vlaamse politici opgeroepen om het voorstel van interpretatieve wet over de partijfinanciering van Vuye & Wouters te steunen. Met deze wet zorgen we ervoor dat het FDF (heden Défi) geen geld krijgt voor de stemmen die ze behaalde in Vlaams-Brabant in 2014. Kunnen wij op N-VA, CD&V en Open VLD rekenen? Of gaan zij de Vlaamse Rand mee helpen verfransen?

Waarover gaat het? Hier schreven we in november vorig jaar reeds over. In 2014 zijn er twee Franstalige partijen die lijsten indienen in Vlaams-Brabant: FDF (heden Défi) en Parti populaire (PP). Geen van beide partijen haalt een verkozene in deze Vlaamse kieskring. Maar plots vraagt het FDF geld voor de stemmen van deze kieskring. De logica van de staatshervorming maakt echter dat partijen georganiseerd zijn per deelstaat. En zo staat het ook in de wet op de partijfinanciering. Volgens deze wet is een politieke partij een vereniging die lijsten indient in elke kieskring van een Gemeenschap of Gewest.

Voor de stemmen behaald op het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest heeft het FDF recht op financiering. Dat betwisten we niet. De stemmen behaald in Vlaams-Brabant geven haar echter geen recht op overheidsgeld. De partij heeft immers geen lijsten ingediend in alle Vlaamse kieskringen (alleen in Vlaams-Brabant). Al evenmin hebben zij een zetel veroverd in Vlaanderen, wat ook een voorwaarde is om in aanmerking te komen voor overheidsgeld.

Lees hier de brief van Henri Otte en Johan Laeremans, voorzitter en secretaris van het Halle-Vilvoorde Komitee met de oproep om ons wetsvoorstel te steunen.

Meer dan twee jaar na de verkiezingen is er nog steeds geen beslissing. De Kamer geraakt er niet uit. Krijgt het FDF nu geld, of niet?

We hebben nauwkeurig de parlementaire debatten van de wet op de partijfinanciering bestudeerd. Blijkt dat het nooit de bedoeling is geweest om in deze situatie ook overheidsgeld toe te stoppen aan het FDF. Vuye en Wouters dienen daarom een voorstel in van interpretatieve wet om dit voor eens en voor altijd op te lossen.

Dit voorstel krijgt nu de steun van het Halle-Vilvoorde Komitee. Net als hen roepen wij de Vlaamse politici op om ons voorstel te steunen. Jullie gaan de Franstalige lijsten in de Vlaamse Rand toch niet financieel beginnen helpen? Jullie gaan de Rand toch niet mee verfransen?