Vuye: “Minister Jambon kapt Vlaanderen in twee” (Linkebeek)

In de gemeenteraad van Linkebeek wordt opnieuw Frans gesproken. Dat is de gemeente waar Damien Thiéry (MR) de touwtjes in handen heeft. We hebben de indruk dat de MR met de voeten van de Vlaamse regeringspartners aan het spelen is. “Aanvaardt u dat men Frans spreekt in Vlaamse gemeenteraden?” vraagt Hendrik Vuye in de Kamer aan minister van Binnenlandse Zaken Jambon (N-VA). “Hoe diep gaat Vlaanderen nog wegzakken in het Belgische moeras?”

Binnen de regering is de minister van Binnenlandse Zaken bevoegd voor de taalwetgeving. In woorden noch in daden heeft minister Jambon dat ooit al duidelijk gemaakt. Nochtans is de situatie van Linkebeek wat de Vuye&Wouters-fractie betreft vrij duidelijk.

In haar arrest van 2001 stelt de Raad van State dat de gemeenteraad volgens de Taalbestuurswet (art. 23) een ‘plaatselijke dienst’ is. “Dit betekent”, citeert Vuye, “dat in de gemeente Linkebeek ‘bij het totstandkomen van de beslissingen binnen de gemeenteraad uitsluitend het Nederlands mag worden gebruikt’. Duidelijker kan niet…”

Waarom spreekt men dan Frans? Bij de laatste niet-benoeming van Damien Thiéry tweette Wouter Beke (CD&V) nog dat hij altijd alle vertrouwen heeft gehad dat de zesde staatshervorming de ‘klucht van Linkebeek’ heeft opgelost. “Niets van”, zegt Vuye. “Na de zesde staatshervorming is het niet langer de Nederlandstalige kamer van de Raad van State die bevoegd is, maar wel de tweetalige algemene vergadering. En net zoals die algemene vergadering vernietigend is geweest voor de circulaire-Peeters in 2014, zou het mij niet verwonderen dat de algemene vergadering nu ook nog eens het Frans gaat toelaten in de gemeenteraad van Linkebeek.”

Het is dus van pertinent belang dat de minister van Binnenlandse Zaken, als minister bevoegd voor taalwetgeving, klaar en duidelijk stelt of er nu alleen Nederlands gesproken mag worden in de gemeenteraad van Linkebeek of niet. Is de gemeenteraad van Linkebeek een “plaatselijke dienst” in de zin van artikel 23 van de Taalbestuurswet?

Communautaire afgang

’t Kan verkeren. In 2005 op het startcolloquium van die andere V-partij, verkondigde mijnheer Jambon nog: “Kap dit land toch gewoon in twee”. Wij vragen minister Jambon een duidelijke interpretatie te geven aan de Taalbestuurswet. Hij is daar als federaal minister bevoegd voor en kan die interpretatie eenvoudig geven via een omzendbrief. Minister Jambon weigerde klare wijn te schenken.

In plaats van België, kapt Jambon Vlaanderen in twee“, laakt Vuye. “Er zijn nu Vlaamse gemeenten waar Frans wordt gesproken in de gemeenteraad en gemeenteraden waar Nederlands wordt gesproken. Dit is geen communautaire standstill. Dit is zelfs geen communautaire achteruitgang, het is gewoon communautaire afgang! Hoe diep gaat Vlaanderen nog wegzakken in het Belgische moeras?”