Vuye & Wouters in debat met Annemans

Op 29 maart debatteerden Veerle en Hendrik met Gerolf Annemans op uitnodiging van De Debatclub. Het thema was ‘Twee wegen naar onafhankelijkheid’. Annemans is Europees parlementslid voor Vlaams Belang en auteur van ‘Quid Nunc, de Ordelijke Opdeling van België’. Pieter Bauwens was de moderator.

Het werd een geanimeerd debat waarbij de deelnemers, elk vanuit hun eigen invalshoek, een licht wierpen over Vlaamse onafhankelijkheid en de weg ernaartoe. Het werd duidelijk dat er meer overeenkomsten dan verschilpunten zijn tussen beide visies.