Dubbele nationaliteit: tijd voor een haalbaar voorstel

De klokken brengen dit jaar niet alleen paaseieren, maar ook paasballonnetjes. Voorstellen zijn er niet, wel tweets en persberichten. Spijtig toch dat de politiek niet verder geraakt dan 140 tekens. Vuye en Wouters doen het dan maar met 7.635 tekens. Zij dienen een concreet en haalbaar wetsvoorstel in waarbij men voortaan moet kiezen: ofwel voer je je politieke rechten uit in het buitenland, ofwel in België. “Ons voorstel vraagt elk met een dubbele nationaliteit te bekennen waar zijn of haar loyauteit ligt. Zo komt er een duidelijke keuze.”

De tweet komt van CD&V-kamerlid Hendrik Bogaert: ‘schaf de dubbele nationaliteit af’. Staatssecretaris Francken (N-VA) is er als de kippen bij om ook zijn tweet te leggen. Even later volgt het persbericht van Bart De Wever: ‘Over partijgrenzen heen werk maken van uitdoven dubbele nationaliteit’. Amper een maand geleden verkondigt kamerlid Sarah Smeyers (N-VA) in Het Belang van Limburg dat het onmogelijk is de dubbele nationaliteit af te schaffen. Wat is het nu?

Turkije kent de Turkse nationaliteit toe. Daar heeft de Belgische wetgever geen vat op. In de Kamer kunnen we geen Turkse wetten afschaffen. We nemen het voorbeeld van Turkije, maar dit geldt ook voor andere landen. Het enige wat België wel kan doen is iemand de Belgische nationaliteit afnemen. Wie de Turkse nationaliteit heeft, verliest de Belgische. Maar helpt dit ons een stap verder? Voor wie meent van wel, dit betekent dat Zuhal Demir meteen mag aftreden als staatssecretaris. Om minister of staatssecretaris te zijn moet men de Belgische nationaliteit hebben. Zo staat het nu eenmaal in de Grondwet. Iedereen wordt zo gestraft, ook wie perfect geïntegreerd is. Dat is toch niet de bedoeling?

Simpele oplossing

Lees hiet het volledige wetsvoorstel van Vuye en Wouters.

Laten we even met inhoud komen. Wat is het probleem? Het probleem is dat er sprake is van een dubbele loyauteit, waarbij de loyauteit ten opzichte van het ene land altijd wel een beetje groter zal zijn dan de loyauteit ten opzichte van het andere land. Dit heeft te maken met het feit dat men een politiek recht uitoefent in twee landen. Men stemt in twee landen en dat is ongezond. Het is zelfs een aberratie. Het belet alvast de integratie.

De uitoefening van politieke rechten in België, daar hebben we wel vat op. Hier zit de oplossing. We kunnen ervoor zorgen dat wie zijn politieke rechten in Turkije uitoefent, deze niet meer in België kan uitoefenen. Dit vergt enkel een wijziging van het Kieswetboek. Zo komt er voortaan een duidelijke keuze. Of je oefent je politieke rechten uit in Turkije, of je oefent ze uit in België. Vuye en Wouters dienen vandaag in de Kamer hun wetsvoorstel in.

Zo is het probleem opgelost. Niet met een tweet, maar met een concreet voorstel.

Iedereen moet maar eens kiezen waar zijn loyauteit ligt, hier of in het buitenland. Wie ervoor kiest om zijn politieke rechten in het buitenland uit te oefenen, moet ook niet verwonderd zijn dat Vlamingen en Franstaligen hem beschouwen als iemand die niet echt geïntegreerd is. En die persoon is ook niet geïntegreerd. Dat is de harde waarheid.