Zaventem: 5 minuten politieke moed. Waar wacht Vlaanderen op?

 Veerle Wouters en Hendrik Vuye tonen aan dat de Vlaamse regering een derde en zelfs een vierde belangenconflict kan inroepen in het dossier van de Brusselse geluidsnormen voor Zaventem. In De Morgen reageert diezelfde Vlaamse regering dat dit juridisch haalbaar is, maar politiek moeilijk ligt, want de MR zou dat niet toestaan. Nochtans gaat het gewoon om een simpele toepassing van de wet! Kamerlid Hendrik Vuye voelt eerste minister Michel aan de tand in de Kamer tijdens het vragenuurtje.

De Vlaamse regering wil de federale regering niet in gevaar brengen. Maar intussen mag een zekere staatssecretaris, die zelf nog geen enkele beleidsdaad heeft gesteld, dat blijkbaar wel doen. “Regeringsleden mogen de regering-Michel in gevaar brengen, maar de Vlaamse regering mag de wet niet toepassen. Kan u mij die logica even uitleggen?” vraagt Vuye in de Kamer aan eerste minister Michel.

De wet is nochtans duidelijk. Ze laat perfect toe dat Vlaanderen belangenconflicten indient tegen eerder genomen beslissingen van de Brusselse regering. Waarschijnlijk was het voor de Franstaligen nooit de bedoeling geweest dat ze dat stukje wetgeving nu als een boemerang terug in het gezicht kregen. Gelukkig kunnen ze nog rekenen op de makheid van de Vlaamse beleidsmakers

Federaal belangenconflict

Dat geldt evenzeer voor hun federale collega’s. Ook de Vlaamse federale ministers kunnen ervoor zorgen dat de federale regering een belangenconflict inroept. Echter, tot op vandaag hebben zij nog geen enkele blijk gegeven van enige durf of kennis.

Diezelfde beleidsmakers spreken telkenmake over jobs, jobs, jobs. Wel, het gaat hier over jobs. Vele jobs. Meer dan 3.000 jobs! Maar als puntje bij paaltje komt durven ze de wet niet toepassen om die jobs veilig te stellen. Iets doen voor Vlaanderen, iets doen voor Zaventem, dat durft noch de Vlaamse, noch de federale regering. “Ten tijde van BHV kon alles? Toen heeft men de zaken van 2007 tot 2011 vergrendeld. Jullie zijn de angsthazen van de communautaire standstill geworden”, zegt Vuye.

Vijf minuten politieke moed

Voor dat derde en vierde belangenconflict moet men weinig kunnen, men moet alleen durf een een basis aan begrijpend lezen hebben. Vijf minuten politieke moed om duizenden jobs te redden. “Vijf minuten politieke moed van de Vlaamse regering of van de Vlaamse ministers in de federale regering om iets te doen voor Vlaanderen. Waar wachten jullie op?”

De eerste minister kondigde deze week aan dat hij “thematische ministerraden” gaat organiseren, zoals Verhofstadt dat deed in de hoogdagen van Paars. Toen heeft het niet geholpen. Misschien moet hij er ook eentje wijden aan de belangenconflicten. “Veerle Wouters en ik willen gerust uitleg komen geven”, grapt Vuye. “De Vlaamse regering die kan niet alleen een derde en een vierde belangenconflict inroepen, maar ook een vijfde en een zesde belangenconflict… en zo kunnen we net als ten tijde van BHV doorgaan tot in de eeuwigheid.”

“Hoe? Dat zal ik u volgende keer uitleggen. Eerst even testen of de Vlaamse ministers echt moedig zijn.”