Wetsvoorstel Zaventem: Kamerleden mogen ons niet steunen van hun partij

Brussels Airport. Foto (c) Ad Meskens, CC BY SA 3.0

Eind februari leggen Vuye & Wouters een wetsvoorstel neer dat Zaventem moet redden. Met hun voorstel kunnen luchtvaartmaatschappijen die de instructies van Belgocontrol opvolgen, niet beboet worden. We zonden het voorstel toe aan alle Vlaamse Kamerleden met de vraag het te steunen. De meesten negeerden ons. Sommigen spraken ons aan maar mochten niet tekenen van hun partij. Slechts één lid tekent mee: Barbara Pas. Volgende week vragen we de hoogdringendheid in de Kamer en daarmee de laatste kans voor de Vlaamse Kamerleden om te laten zien waar hun overtuiging ligt…

Het dossier van de Brusselse geluidsnormen gaat ons Vlaamse jobs kosten. Meerdere luchtvaartmaatschappijen verlaten Zaventem. Wij hebben in een opiniestuk aangetoond dat de Vlaamse regering nog een derde en zelfs een vierde belangenconflict kan inroepen. Zo wint de Vlaamse regering tijd om verder te onderhandelen met de Brusselse en de federale regering. De Vlaamse regering durft dit echter niet, terwijl het gewoon een toepassing van de wet is!

Waarom durven ze de wet niet toepassen? De Franstaligen hebben dit in het BHV-dossier wél gedaan. Zij hebben niet geaarzeld om dit dossier te vergrendelen van november 2007 tot december 2011. Wat de Franstaligen wel durven, dat durft de Vlaamse regering niet. De Vlaamse excellenties zijn de angsthazen van de communautaire standstill.

Minister-president Bourgeois zegt nu dat de huidige situatie voor rechtsonzekerheid zorgt. Brussel gaat immers boetes uitschrijven voor de luchtvaartmaatschappijen, maar gaat ze pas later innen. Dit is nefast voor de luchtvaartmaatschappijen. Deze vragen rechtszekerheid. De Vlaamse regering kan voor rechtszekerheid zorgen door een nieuw belangenconflict in te dienen. Want er kunnen geen boetes worden uitgeschreven zolang de belangenconflicten lopen.

Wetsvoorstel

Een belangenconflict blijft echter een tijdelijke oplossing. Maar om de grond van de zaak op te lossen hebben we tevens een wetsvoorstel ingediend. Met ons wetsvoorstel kunnen luchtvaartmaatschappijen die de instructies van Belgocontrol opvolgen, niet beboet worden. Het is een elegante oplossing, maar vooral een kwestie van gezond verstand.

We hebben dit wetsvoorstel toegestuurd aan alle Vlaamse Kamerleden met de vraag om dit mee te ondertekenen en aldoende duizenden jobs op onze luchthaven te redden. Enkele collega’s hebben ons hierover aangesproken, maar mogen van hun partij niet tekenen. De particratie slaat opnieuw hard toe…

Eén collega heeft geantwoord en tekent wel mee. We dienen dit voorstel samen in met Barbara Pas.

Doorbreken wij hiermee het cordon sanitaire? Neen, want wij kunnen niet doorbreken wat voor ons nooit heeft bestaan. V&W is tegen het cordon. V&W kijkt naar de inhoud. Een goed voorstel steunen wij, van wie het ook komt. Hetzelfde geldt wanneer een andere partij een voorstel van ons steunt. Wij werken samen met iedereen die onze voorstellen steunt.

In ieder geval vragen we volgende week in de Kamer dat ons wetsvoorstel bij hoogdringendheid behandeld wordt. Dan zullen N-VA, Open Vld, CD&V, sp.a en Groen kleur moeten bekennen. Willen ze echt duizenden jobs redden? Of gaat de particratie weer eens hard toeslaan? We zijn benieuwd.