Regering weigert transparantie over ‘koninklijke’ ambtenaren

Koninklijk Paleis in Brussel. Foto (c) Martin Falbisoner, CC BY SA 3.0

Midden januari kwamen we te weten dat koning Filip 34 rijksambtenaren ter beschikking krijgt gesteld. Koning Albert II krijgt er 3, prinses Astrid krijgt er 2 en prins Laurent 1. In totaal gaat het dus om 40 ‘koninklijke’ ambtenaren, maar wat doen ze en wat kosten ze? We ondervroegen alle ministers en staatssecretarissen, maar onze vragen blijven onbeantwoord. Het paleis heeft goede beschermengelen…

Bekijk hier de parlementaire vraag van Veerle Wouters aan eerste minister Michel over de ‘koninklijke’ ambtenaren. Dezelfde vraag werd aan alle ministers een staatssecretarissen gesteld, maar zij verwezen ons door naar het antwoord van Michel.

Het enige dat we sinds januari weten is dat de 40 ambtenaren een handjevol departementshoofden, adviseurs, secretarissen en 8 (!) chauffeurs betreft. Meer wou premier Michel niet kwijt. We hebben dan maar aan alle federale ministers en staatssecretarissen gevraagd hoeveel ambtenaren hun administraties ter beschikking stellen van het paleis, wat de taken zijn van deze ambtenaren en wat de jaarlijkse kostprijs is.

Eind februari ontvingen we hun antwoord. Stuk voor stuk maken de regeringsleden, ook de republikeinen onder hen, zich er met één zinnetje vanaf en verwijzen ons braafjes door naar het antwoord van premier Michel. De premier verwijst ons op zijn beurt door naar zijn eerdere antwoord. In een vlaag van barmhartigheid wil hij enkel nog zeggen hoeveel ambtenaren elk departement ter beschikking stelt:

  • Ministerie van Defensie: 10
  • FOD Justitie: 7
  • FOD Buitenlandse Zaken: 7
  • FOD Financiën: 3
  • POD Wetenschapsbeleid: 3
  • FOD Economie: 2
  • FOD Binnenlandse Zaken: 1
  • Agentschap Buitenlandse Handel: 1

 

36 Dat is het aantal parlementaire vragen dat een Kamerlid moet stellen om bovenstaande informatie te weten te komen. En daarmee beantwoorden ze niet eens onze belangrijkste vraag: wat is de jaarlijkse kostprijs? Hebben we een gevoelige snaar geraakt? Verdraagt deze informatie het daglicht niet? Zelfs indien men elke minister of staatssecretaris afzonderlijk aanschrijft, kan de parlementaire controle nog geen transparantie afdwingen. Het paleis heeft goede beschermengelen…