Zaventem: mijn naam is haas!

Gisterenavond hebben Vuye & Wouters in de Kamer de spoedbehandeling gevraagd voor hun wetsvoorstel over Zaventem. Met dit voorstel kunnen we duizenden jobs redden. Helaas is de naam van de Vlaamse partijen haas. Toeteren in de media dat Zaventem belangrijk is, dat kan. Maar daadwerkelijk duizenden jobs redden, dat kan niet. V&W kreeg alleen steun van het Vlaams Belang. De andere Vlaamse partijen stemden tegen.

De logica achter ons voorstel is de eenvoud zelve. Het kan niet dat luchtvaartmaatschappijen die de instructies volgen van de luchtverkeersleiding (Belgocontrol) hiervoor beboet worden door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Dat begrijpt toch iedereen: de ene overheid kan niet beboeten wat de andere overheid oplegt.

Helaas is de naam van de Vlaamse partijen haas. Toeteren in de media dat Zaventem belangrijk is, dat kan wel. Maar daadwerkelijk zorgen dat er duizenden jobs worden gered dat kan niet. We vroegen de hoogdringendheid in de Kamer, waarna werd gestemd bij zitten en opstaan. V&W kreeg alleen steun van het Vlaams Belang. De Vlaamse Kamerleden van de meerderheid rezen enkel uit hun zitjes om het urgentieverzoek te verwerpen. Bedankt N-VA, CD&V en Open Vld! De luchthaven van Zaventem en haar jobs is blijkbaar niet urgent genoeg voor u…

Maar we zetten evident door. We hebben de Vlaamse regering de weg gewezen naar een tweede belangenconflict. Nadien hebben we ook uitgelegd hoe de Vlaamse regering een derde en een vierde belangenconflict kan inroepen. Iedere keer is ons advies gevolgd. Wat eerst niet kon, blijkt nadien toch te kunnen … en zeggen dat men dacht dat Vlaanderen slechts één belangenconflict kon inroepen. Quod non!

Nu zetten we door met ons wetsvoorstel over Zaventem. We laten dit ‘agenderen’ in de bevoegde commissie.

En wat die belangenconflicten betreft. Ook een vijfde, een zesde, … zijn mogelijk. Men kan doorgaan tot in de eeuwigheid indien met weet hoe en het durft. Als de Vlaamse regering nog eens juridisch advies nodig heeft dan zal de V&W-fractie met plezier uitleggen hoe men dit moet doen. We gaan de jobs in Zaventem toch niet laten verdwijnen?