Weg besparing: koningshuis krijgt 534.000 euro extra middelen

Het leek er even op dat de regering-Michel in 2017 bespaart op de monarchie. In december 2016 schreven we dat, volgens de begroting, de totale kostprijs van de monarchie in 2017 35.666.000 mio euro bedraagt. In 2016 was dat nog 36.131.000. Bij de begrotingscontrole van 2017 blijkt nu dat er van die besparingen niets in huis komt…

Sommige regeringspartijen klopten zich op de borst omwille van deze bescheiden besparing. In het voorjaar 2017 volgt echter een begrotingscontrole. Dit is wettelijk verplicht. De regering moet dan haar begroting, waar nodig, bijsturen.

Wat blijkt nu? Het wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 leert dat er van besparen helemaal geen sprake is. Wel integendeel, de kredieten voor de koninklijke familie worden verhoogd met 534.000 euro. Concreet betekent dit dat de monarchie in 2017 36.200.000 euro kost. Van enige besparing is geen sprake meer. Dit is een meeruitgave ten opzichte van 2016.

Waar zit de meerkost? Het zijn de uitgaven van het detachement van de federale politie dat instaat voor de veiligheid van het koninklijk paleis die worden opgetrokken. Blijkbaar heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) deze uitgaven onderschat bij het opstellen van de begroting. Of was het om zich even op de borst te kunnen kloppen, hopend dat de aanpassing van de begroting ongemerkt voorbij gaat…?

Komt daar nog bij dat de regering-Michel ook nog eens de kosten draagt voor het kasteel van Ciergnon. Dit kasteel is eigendom van de koninklijke schenking. Het is dan ook de koninklijke schenking die de kosten moet dragen. En ze kan deze kosten ook dragen, ze heeft een thesauriereserve van 34 miljoen euro. Maar deze kostprijs wordt gedragen door de Regie der Gebouwen, dus door de belastingbetaler: 700.000 euro. Wie is de bevoegde minister? Inderdaad, de “republikein” Jan Jambon…