RIZIV-nummers: de magie van Maggie

Vorige vrijdag kondigde de regering een akkoord aan over de RIZIV-nummers, maar de berekeningswijze roept enorm veel vragen op bij Veerle Wouters, die bevoegd minister Maggie De Block (Open Vld) ondervraagt in de Kamer. Dankzij Maggie’s magische formule is het voordeel voor de Franstaligen veel groter dan voor de Vlamingen, die wél al 20 jaar volgens de regels spelen en nu opnieuw aan het kortste eind trekken. Men wijkt ook af van de historische 60/40 verdeling. “U doet aan Belgische rekenkunde. In Le Soir spreekt de MR zelfs over een grote Franstalige overwinning!”

Het aantal artsen dat in België een RIZIV-activiteit mag uitvoeren is beperkt door een globaal quotum, verdeeld onder Nederlandstaligen en Franstaligen via een 60/40 verdeelsleutel. Al 20 jaar organiseert de Vlaamse Gemeenschap een toelatingsexamen. Dit beperkt het aantal studenten voor de opleiding arts of tandarts en stemt het aantal afgestudeerden af op het aantal beschikbare RIZIV-nummers. Hoe lost men het probleem van de overtollige artsen op in de Franstalige Gemeenschap? Niet. Daar doet men gewoon een voorafname op toekomstige RIZIV-nummers.

In het laatste jaarverslag van de Planningscommissie wordt het aantal overtollige artsen in de Franse Gemeenschap ingeschat op 2.352 voor 2019 en 2.758 voor 2020. Het is dus aannemelijk dat het aantal in 2024 boven de 3.000 ligt. Wat blijkt nu? De Franse Gemeenschap heeft plotseling slechts een overschot van 1.531… de helft. Hoe komt dat? Omdat men met terugwerkende kracht de berekeningswijze wijzigt. “Als de rekeningen niet kloppen, wijzig dan de berekeningswijze via een toverformule. Zo eenvoudig is dat”, laakt Wouters. “En dat overschot afbouwen langs Franstalige zijde, dat mag dan ineens duren tot 2038! Ik hoop dat dit een grap is…”

Veerle Wouters in de Kamer tijdens het vragenuurtje

Voor de studenten geneeskunde die nu in het eerste jaar zitten, zijn er voor hun afstudeerjaar 2022 geen quota vastgelegd. Het Koninklijk Besluit is er nog steeds niet. De Franstaligen hebben dan ook dit jaar geen toelatingsproef georganiseerd. Wouters: “Vlaanderen is weer eens te braaf geweest door toch een toelatingsproef te organiseren.”

Franstalige overwinning

Sommige regeringspartijen hebben steeds verkondigd dat de verdeling tussen Vlaamse en Franse Gemeenschap volgens de verdeelsleutel 60/40 moet gebeuren. Wel, voor 2023 is dat niet het geval. De verdeelsleutel bedraagt dan 58/42 (838N/607F). “Dit is historisch”, zegt Wouters. “Geen wonder dat iemand van MR in Le Soir spreekt over een grote Franstalige overwinning.”

Vanaf 2024 komt er voor de verdeelsleutel een nieuwe berekeningsmethode. Het Rekenhof zal de verdeling tussen Nederlandstaligen en Franstaligen vastleggen ‘op basis van de bevolkingsaantallen’, maar hoe maakt men precies dat onderscheid in Brussel? “Er bestaat immers geen subnationaliteit”, zegt Wouters. “Hebt u ook hier een magische formule klaar? En heeft u al eens nagedacht over hoe we de Duitstaligen moeten verrekenen?”

De minister somde in haar antwoord vooral de feiten nog eens op. Bizar ook om die andere Vlaamse partij minister De Block te zien feliciteren voor een akkoord waarbij de Vlamingen het gelag betalen…

Waarom het huidige akkoord geen “Hallelujah!” verdient

  • Men doet aan Belgische rekenkunde. Met een magische formule wordt 3.000 omgetoverd in 1.531. Inderdaad, op termijn komen er ook meer artsen in Vlaanderen, maar het voordeel voor de Franstaligen is veel groter.
  • De afbouw van het overschot Franstalige artsen duurt 15 jaar, tot 2038. Blijkbaar komt er dus ook geen defederalisering van de volksgezondheid voor die datum. De communautaire standstill is doorgeslagen tot 2038.
  • Ondanks alle beloftes wijkt men voor 2023 af van de verdeelsleutel 60/40 en dit in het voordeel van de Franstaligen.
  • Wat de toekomst betreft, is het wachten op de nieuwe berekeningswijze op basis van de bevolkingsaantallen. Drie keer raden wie hier het gelag zal betalen…
  • De verdeelsleutel die nu in de Brusselwet staat is 20% voor de Nederlandstaligen en 80% voor de Franstaligen. We hopen dat men niet gaat raken aan dit historisch compromis, maar vrezen het ergste.