Regering-Michel verhoogt miljoenendotatie aan UNIA

De koterij van Belgische mensenrechtenorganisaties (Unia, Myria, …), kost de belastingbetaler handenvol geld. Zo krijgt Unia om en bij de 8 miljoen euro toegestopt. Daar kan flink op bespaard worden, zou je denken. Maar diep verborgen in de wetsontwerpen van de federale begrotingscontrole 2017, blijkt het tegendeel waar te zijn. De regering verhoogt de miljoenendotaties aan Unia en Myria elk met 23.000 euro en 19.000 euro. Diezelfde “besparingsregering” omschreef Unia onlangs nog als een centrum van polarisering. Luister naar mijn woorden, kijk niet naar mijn daden…

Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) kondigt aan dat ze Unia laat doorlichten. Hoog tijd! Recent waren er heel straffe uitspraken over Unia. Voor Homans is Unia niet neutraal en verdedigt het maar één doelgroep, de mensen van allochtone origine. Voor staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) is het ‘geen centrum van gelijke kansen, maar een centrum van polarisering’.

Unia heeft, om het zacht uit te drukken, niet echt een draagvlak in Vlaanderen. Met de standpunten die het centrum inneemt, is het ook geen wonder dat vele burgers het ervaren als een gedachtenpolitie.

De Belgische koterij…

Ons land telt vele mensenrechteninstituten. Er is Unia, het migratiecentrum Myria, de privacycommissie, het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen, de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK) en de federale ombudsdienst met twee ombudsmannen (een Nederlandstalige en een Franstalige). Kers op de taart, de regering-Michel kondigt nog een nieuw instituut aan: het nationaal Mensenrechteninstituut.  “In plaats van kotjes bij te bouwen zou de regering grondig moeten hervormen”, stelt Veerle Wouters hierover in de Kamer.

…kost ons miljoenen euro’s

Maar wat blijkt nu? In het voorjaar 2017 moet de regering nagaan of de begrotingscijfers kloppen. De wet verplicht deze begrotingscontrole. Wel, diep verborgen in het wetsontwerp houdende aanpassing van de uitgavenbegroting lezen we dat de dotatie aan Unia nog met 23.000 euro wordt verhoogd en de dotatie van Myria met 19.000 euro.

Over de financiering van Unia is al veel te doen geweest. Sceptr besteedt er eind 2016 een bijdrage aan. Wat kost dit de belastingbetaler in 2017? We pikken er enkele instituten uit. Het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen: 4.573.000 euro, Unia 3.002.000 euro (uitsluitend de federale bijdrage), Myria: 578.000 euro, …

Unia zelf ontvangt ook toelagen van de deelstaten (1.641.000 euro in 2015, volgens jaarverslag). En de regering-Michel kent de instelling jaarlijks ook nog eens 3.333.000 euro toe bij koninklijk besluit, dit zijn de ‘subsidies van de Nationale Loterij’. Inderdaad, wie op de Lotto speelt, is tevens sponsor van vele organisaties, waaronder Unia.

Luister naar mijn woorden, kijk niet naar mijn begroting, dat is het devies van sommige ministers van de regering-Michel en van de Vlaamse regering.