Hofhouding politieke partijen betaald door parlement

De parlementen stellen middelen ter beschikking aan de parlementaire fracties om hun fractiewerking te ondersteunen. Dat is logisch. Toch worden die middelen vaak gebruikt om de partijwerking te ondersteunen. Zo worden medewerkers op partijsecretariaten gefinancierd door de parlementen. Volgens Vuye en Wouters is hier duidelijk sprake van misbruik, omdat politieke partijen reeds handenvol publieke gelden ontvangen. Vuye en Wouters dienen een wetsvoorstel in om een einde te maken aan deze praktijk.

De Franse verkiezingen werden overschaduwd door allerlei politieke schandalen. François Fillon (Les Républicains) wordt beschuldigd dat hij zijn echtgenote en kinderen fictief heeft tewerkgesteld. In Frankrijk is het niet verboden om een dicht familielid aan te werven als parlementair medewerker. Penelopegate, naar de naam van de echtgenote van Fillon, heeft zijn kandidatuur genekt.

Ook Marine Le Pen (Front National) ligt onder vuur. Het Front National zou middelen die het Europees Parlement ter beschikking stelt om parlementaire assistenten te vergoeden gebruiken om medewerkers van de partij te betalen. Zo bijvoorbeeld de persoonlijke bodyguard van Marine Le Pen. Dit kan niet, want de middelen toegekend door het parlement moeten de werking van het parlement ten goede komen.

Bekijk hier het wetsvoorstel van Vuye en Wouters om te voorkomen dat de politieke partijen nog fractiemiddelen zouden gebruiken om hun partijwerking te financieren.

Verrijking op kosten van de democratie

Wat Le Pen doet, is in België gewoon toegelaten. Meer nog, het is schering en inslag. De middelen die een parlement ter beschikking stelt aan de parlementaire fracties, worden vaak gebruikt om de partij te ondersteunen. Medewerkers van de partij worden betaald met middelen van het parlement.

De hofhouding van de particratie fnuikt de werking van het parlement. En toch wordt net die hofhouding financieel ondersteund door het parlement. Of hoe het parlement betaalt om de parlementsleden de mond te snoeren. Hier is duidelijk sprake van misbruik van fractiemiddelen, daar de politieke partijen zelf reeds publieke gelden ontvangen om de partijwerking te waarborgen.

De V&W-fractie dient dan ook een wetsvoorstel in om een einde te maken aan deze praktijk. Ons voorstel bepaalt dat middelen, faciliteiten of kredieten door een parlementaire assemblee ter beschikking gesteld aan een parlementaire fractie of aan een parlementslid, niet mogen gebruikt worden om de partijwerking te ondersteunen. Het is uiteindelijk een kwestie van fatsoen…